Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обходният път на Рудозем ще улесни пътуването към бъдещия ГКПП Рудозем - Ксанти

Отворени са офертите на кандидатите за строителството на обходния път на град Рудозем и за инженеринг (проектиране и строителство) на виадукт при 134-ти км на път II-86 Средногорци – Рудозем, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти. Индикативната стойност на обществената поръчка, която е разделена в две обособени позиции, е 9 325 054 лв. без ДДС.

Първата обособена позиция е за строително-монтажни работи на обходния път на гр. Рудозем, с обща дължина 2,41 км (от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530). Индикативна стойност е 6 565 054 лв. без ДДС.

Подадените оферти за позиция №1 са на:


  • „Иса 2000“ ЕООД;


  • ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем ГФ 2020“, с участници: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ФАРМВИЛ“ ЕАД;


  • ДЗЗД „ПСИ път II-86“, с участници: „ПС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ПЪТИЩА И МОДТОВЕ“ ЕООД и „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД;


  • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД.

Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път II-86 Средногорци – Рудозем. Обходът ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, изграждане на нов мост над р. Чепинска при 134-ти км и преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

 Втората обособена позиция е за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при 134-ти км на обходния път на гр. Рудозем, който ще е 200 м (от км 134+280 до км 134+480). Индикативна стойност е 2 760 000 лв. без ДДС.

Постъпилите оферти за позиция №2 са на:  • „Иса 2000“ ЕООД;


  • „Грома Холд“ ЕООД.

 Предвижда се част от първата обособена позиция да се финансира по Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във