Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЕЩАНИЯТА НА НОВОТО ВРЕМЕ

ИЗПЪЛНЕНИ:Активно да управлява държавния дълг.- През последните седмици усилено се говори, че е започнало обратно изкупуване на брейди облигации;Да се повиши необлагаемият минимум и да се намали най-високата ставка за данък общ доход;Да се премахне облагането на капиталовите печалби при сделки с ценни книжа;Да се намали срокът за възстановяване на ДДС при експорт - от четири на три месеца;Да се премахнат законодателните пречки, ограничаващи банковото кредитиране.- Предстои на второ четене да се гласува отмяна на наказателната отговорност за банкери, отпуснали необезпечени кредити, които после не са върнати;Да се предприемат стъпки за създаване на единен надзорен орган, който да отговаря за целия финансов сектор.- Подготвя се проект за обединяване на надзора върху ценните книжа, застраховането и осигурителното дело в една агенция;Незабавно да се раздели единният надзор върху застраховането и хазарта;Да се съсредоточи приватизационният процес в Агенцията за приватизация.- Правителството прие нов проектозакон за приватизацията и следприватизационния контрол, според който раздържавяването ще се осъществява само от АП;Да се създаде гаранционен фонд за микрокредитиране.На 28 септември правителството взе решение да се изгради такъв фонд от 20 млн. лева.Да се преразглеждат договори за приватизация и сключени по Закона за обществените поръчки.- Започна преразглеждане на договора за доставка на аеронавигационно оборудване за Ръководство на въздушното движение от италианската фирма Аления, на договора за реконструкция на правителствената зала на летище София;НЕИЗПЪЛНЕНИДа се въведе нулева ставка на данък печалба при реинвестиции;Да се премахне изискването за минимален оборот, необходим за доброволна регистрация по ДДС;Публично да се обсъждат радикални мерки за международен контрол и управление на митническата дейност;Да се продадат всички остатъчни дялове от частично приватизирани държавни предприятия до края на 2001 година.- Отлага се най-рано за началото на 2002 година;Да се изготви стратегия за преструктуриране и приватизация на енергетиката и телекомуникациите до четири месеца след сформиране на правителството;Незабавно, но не символично да се вдигнат държавните пенсии.- За 2001 г. въобще няма увеличение, за догодина то е със символичните 6 на сто. Възрастните български граждани, които бяха свикнали да вземат за Коледа 13-а пенсия, тази година ще се разминат въобще с нея; Бюджетно финансиране на национални здравни програми, които засягат здравните приоритети и социалнозначимите заболявания.- Досега няма нито една такава програма, която да е получила финансиране за догодина; Да се увеличи заплащането на медицинския персонал, работещ в заведенията на бюджетна издръжка.- Заплатите не само че не са вдигнати, но и висят на косъм заради финансовия колапс на болниците;Да се разкриват 100 000 нови работни места през всяка година от мандата.В оповестената програма за управление броят им вече е редуциран до 150 000 места общо за целия мандат; Дебат за въвеждане на подоходно облагане;Да се изградят различни по степен и вид защитни мрежи - за възрастните хора без доходи, за инвалидите, за продължително безработните.- Засега такива няма. Останаха единствено енергийните помощи;До края на октомври да се реши съдбата на Варненска корабостроителница.- Работната група, оглавявана от Румен Беремски, е твърде далеч от вземане на такова решение за най-голямото варненско предприятие;Бърза либерализация на енергийния пазар, нов енергиен закон, нова енергийна стратегия.- Преструктурирането на енергетиката и либерализацията се отлагат за неясното бъдеще, а законът и стратегията - с поне шест месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във