Банкеръ Weekly

Мариола Гарибова, частен съдебен изпълнител, пред в. "БАНКЕРЪ"

Обектите на ГУСВ се рушават

Г-жо Гарибова, на 28 август сте обявили търг за продажба на имот на дружеството "Главно управление строителство и възстановяване". Става дума за бизнес център Владая. Имотът е доста голям и като терен, и като сграден фонд, но прави впечатление, че цената му е доста ниска. Защо?

- Това е вашето мнение. Има си експертиза. Като журналист ли ме питате, или като частно лице?


След като се представям с името на в. "БАНКЕРЪ", това означава, че задавам въпросите си служебно. За нас е интересен фактът, че в последно време много частни съдебни изпълнители са се заели да разпродават купища атрактивни имоти, собственост на това предприятие. А още по-интересното е, че цените им са доста под пазарните...?!

- В момента имам доста работа, но това, което мога да кажа, че при всяка продажба си има експертиза и тя е съобразена с пазарната оценка. Що се отнася до имота, за който говорите, трябва да кажа, че той, е меко казано, неподдържан и който го купи, трябва да вложи доста инвестиции в него. Да не говорим, че сградите в него са полуразрушени.


Прави впечатление, че в обявата за търга не е посочено кой е кредиторът и по кое изпълнително дело е обявена продажбата. Това не са ли сред задължителните атрибути, които трябва да бъдат публикувани?

- Обявата се подготвя според изискванията. Няма задължителните дефиниции, какво трябва да включва тя. В нея е посочено кой е длъжникът, посочена са начална дата и датата на търга, така както казва законът. Това са моментите, които са задължителни според закона.


И все пак Вие не може да не знаете кой е кредиторът и кое е изпълнителното дело, за каква сума е. Ще ни кажете ли кой е?

- Естествено, че знам кой е кредиторът. Но трябва ли да ви казвам? Защо да Ви давам информация по изпълнителното дело? Още повече към него има и присъединени кредитори. Има и ипотека, но не мога да давам информация на всеки.


Прави впечатление, че в последната година частни съдебни изпълнители са продали много имоти на ГУСВ. Откъде идва този интерес?

- Лично аз не съм продала нито един имот и не мога да ви дам такава информация.


Според един документ, с който разполагам като съдия-изпълнител, Вие сте напът да продадете четири имота на това дружество. Така например за 9 септември тази година е обявен търг за 244 дка в Челопечене. И там цената е впечатляващо ниска. Защо?

- Този търг по всяка вероятност ще бъде спрян до дни.


Защо?

- По молба на взискателя. Така съм уведомена и само това мога да ви кажа като актуална информация.


И все пак Вие от години се занимавате с продажба на имоти, смятате ли, че всички тези продажби на имотите на ГУСВ са по нормалните пазарни цени?

- Да, разбира се, те са съобразени с документи. Но попитайте ГУСВ защо са разрешили сградите им да се разрушават.


Искате да кажете, че разрушаването им е със съгласието на управляващите дружеството?

- А как иначе. Нали обектите им се пазят от собствената им охранителна фирма. Защо тогава непрекъснато бутат сгради? Затова и оценката на този имоти е такава. Що се отнася до мен, когато аз видя, че някоя оценка е прекалено ниска, не поемам случая и търговете по тези изпълнителни дела правят други мои колеги.


Като човек работещ на този пазар, няма как да не Ви е направило впечатление, че на тези търгове обикновено се явяват по няколко кредитори и ако случайно се е явил друг купувач извън тях, те започват да наддават, така че "външният" човек да се откаже. После обаче те самите се оттеглят и отново печели този, който предлага най-малката цена. И тъй като като кредитори те не са освободени от ангажимента да плащат задължителния за всички останали 10% "задатък" за участие в него, който би бил задържан при отказ, на практика не си ли организират собствена схема - аз на тебе, ти на мене?

- Да, те не плащат задатък, ако сумата по вземането го надвишава. Такъв е законът. Аз лично не съм имала такъв случай, но не мога да отрека, че знам за подобни практики. В тази връзка бих настоявала да се помисли за промяна в закона. Разбира се, има и случаи, когато съдът също не приема откази и се произнася за провеждането на нов търг. И все пак това е въпрос на законодателна промяна. За мен лично ще бъде много добре да има опция взискателят също да губи този задатък при отказ от негова страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във