Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НЗОК ОТКРИ, ЧЕ ДОКТОРИТЕ ДОБИВАТ КЕЛНЕРСКА ПСИХИКА

НОВ РАМКОВ ДОГОВОР ЩЕ РЕГУЛИРА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА

Лекарите тънат в охолство, получават по 600, 2000, 7000 лева заплата. Като келнери надписват броя на пациентите, а ги преглеждат през куп за грош. Ще получат компютри, коли. Между тези митични видения, с които ни дариха здравноосигурителните чиновници през изминалата седмица, болнавият българин продължава да се гърчи в чакалните на поликлиниките, дълбоко убеден, че здравеопазване в страната няма. Вместо за положат още усилия върху нормативното и материално уреждане на тази работа, администраторите се заеха с проверки... Те, разбира се, са необходими, но едва ли са първи по ред. Това се налага и заради преговорите за подписването на новия рамков договор между НЗОК и отрасловите организации на зъболекари и медици в началото на 2001 година. Шефовете на касата се похвалиха, че само за три месеца след стартирането на здравната реформа (от 1 юли 2000 г. - б.а.) са извършили общо 3803 проверки. Проверени са били 2406 общопрактикуващи лекари, 280 специалисти, 693 стоматолози, както и 186 аптеки. Според НЗОК това е огромна работа, тъй като става дума за почти 30% от всички обекти, подлежащи на контрол. Почти една четвърт от проверяваните са били хванати в простъпки - установени са 1152 нарушения. Лекарите и стоматолозите обаче се оплакват от огромната бумащина и от неясноти в здравната уредба, която те обвиняват за недобре свършената си понякога работа. Проверените 376 жалби на граждани и пациенти показват, че много често лекарите вземат неправомерно суми, личните лекари не се отзовават на повиквания, има некомпетентно обслужване. С проверките се занимават специализираните отдели Контрол на районните здравноосигурителни каси. Проверяващите са лекари-контрольори, които трябва да имат 5-годишен стаж по специалността, в екип с опитни финансисти. Въпреки досегашните си умения те преминават специално обучение, в края на което ги подлагат на тест за наученото. В повечето областни градове контролиращият екип е от пет човека, а за София-град той е доста по-голям. Най-много са проверките в Пловдив, Ямбол, Пазарджик и Стара Загора. Поради грубо нарушение на качеството на извънболничната помощ вече има и прекратени договори с лекари, както и наложени санкции - общо за 8041 лева. Много често обаче констатациите на проверяващите се оспорват в междуведомствените Арбитражни комисии на районните каси и в Българския лекарски съюз (БЛС).


Анкета из софийските стоматологични клиники показа, че колкото и да им се иска на някои зъболекари да скрият доходи, повечето от тях не могат да си представят дейността си без медицинска сестра - необходима им, според техните думи, и за най-елементарните манипулации. В кабинетите липсва често нужният инвентар и оборудване, не се поддържа необходимият документооборот, не се спазва работното време.


Малка утеха за личните доктори и стоматолози ще бъде и предстоящото скоростно компютризиране на тяхната дейност, което би трябвало да ги улесни и в същинската им дейност. За целта ще бъдат използвани средства от кредита на Световната банка за здравеопазването в размер на 60 млн. щ. долара. И няколко български фирми вече предлагат компютри с медицински софтуер на преференциални цени и на изплащане.


Сметките на НЗОК показват, че оплакванията на лекарите от недостатъчно средства за живот, след като покрият разходите по дейността си, не са верни. Според шефа на дирекция Финансово-аналитични анализи и прогнози доц. Евгения Делчева средностатистически лекарите трябва да прибират в края на месеца около 600 лв. лично възнаграждение. За онези, които се занимават със специализираното лечение, обаче сумите варирали между впечатляващите 6000-7000 лв. месечно.


Новият рамков договор ще трябва да премахне доста от досегашните несъвършенства на здравната реформа. Хората от НЗОК обещават широка публичност при подписването на документите.


Според новото споразумение лекарите ще работят приоритетно по три програми - за възрастни хора, за майчино и детско здравеопазване. Семейният лекар ще трябва да разбира и психологическите нужди на своите пациенти, да поема доста по-широк кръг задачи. За възрастните хора например това означава включително почистване на дома, осигуряване на храна и контакти със социалните служби. Според докторите обаче им се вменяват неприсъщи функции, които ще създадат предпоставки единствено за увеличаване на санкциите срещу тях.


Освен с глоби, НЗОК обещава да осигури перфектно обслужване на гражданите чрез поощрения и бонуси. По 300 лева ще получи всеки личен лекар, престрашил се да започне работа в отдалечен край на родината. Проблемът е сериозен, тъй като според д-р Пенков около 450 лекарски практики стоят незаети. В селищата с малко население лекарят ще получи еднократно по 100 лева за своя кураж да работи там.


Стоматолозите ще трябва да увеличат безплатните услуги, които предлагат на възрастните и децата, гласят параграфите на рамковия договор. Това означава, че детското зъболечение става практически безплатно. Решен е и проблемът с единствените 21 часа работа месечно, които НЗОК плащаше на стоматолозите независимо от броя на пациентите. От януари това ще става според броя на лекуваните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във