Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НСИ: Потреблението на човек от населението е от 53 до 137% от средното за ЕС

Потреблението на човек от населението варира от 53 до 137% от средното за ЕС-28 равнище, съобщиха от Националния статистически институт.

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2015 г. ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира между държавите - членки на ЕС, от 53% за България до 137% за Люксембург от средното равнище в EС-28.

Десет държави членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за ЕС-28. Равнището на ФИП на човек от населението е най-високо в Люксембург - 37%, следвана от Германия - 23% над средното за ЕС-28 ниво. Австрия, Дания, Белгия, Финландия, Обединеното кралство, Франция, Нидерландия и Швеция отчитат нива между 10 и 20% над средното равнище за ЕС-28.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във