Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НСИ отчете ръст от 3.6% в промишлеността

По предварителни данни през юни 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.4% в сравнение с май 2017 година.

През юни 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2016 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 1.0%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%, а намаление е отчетено в преработващата промишленост - с 2.1%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 9.9%, производството на превозни средства, без автомобили - с 6.0%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5.4%, производството на хранителни продукти - с 4.4%. Спад е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 13.7%, производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 9.9%, производството на тютюневи изделия - с 8.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.5%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 7.6%, и в преработващата промишленост - с 4.9%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%. По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на основни метали - с 46.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 26.5%, производството на тютюневи изделия - с 20.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 16.8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.1%. Намаление е отчетено при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 8.3%, производството на напитки - с 6.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.3%. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във