Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НСИ отчете подобрение при промишленото производството и търговията

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през ноември с 0,4% в сравнение с октомври, когато регистрира повишение от 0,5%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо ноември 2013-а година календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира повишение от 0,9% през единадесетия месец на миналата година след повишение с 0,4% през октомври. Това представлява подобрение на производството в България за трети пореден месец след негативния тренд в сектора от юли до август.

През ноември повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%, както и в добивната промишленост - с 0,9% и в преработващата промишленост - с 0,7 процентни пункта.

На годишна база ръст на промишленото производство през ноември е отчетен в преработващата промишленост - с 3,5%, като в същото време има спад в добивната промишленост - със 7,6% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,6%, показват данните на НСИ.

Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през ноември обаче се понижи с 0,5% на месечна база след спад с 1,0% през октомври ръст с 2,5% през септември, възобновявайки негативната тенденция на спад в сила от юни до август.

Въпреки това на годишна база строителството през ноември 2014-а година (спрямо ноември 2013-а) отчете повишение от 1,4% след негово повишение с 2,7% през октомври и ръст с 6,4% през септември, запазвайки позитивния тренд на растеж в сила от месец май.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през единадесетия месец на годината. Оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, се повиши през ноември с 0,1% на месечна база след понижение с 0,1% през октомври. Това е знак за макар и слабо подобрение на вътрешното потребление в нашата страна след спад на търговията на дребно през предходните два месеца и след добрия ръст от май до август включително.

На годишна база оборотът в търговията на дребно през ноември нараства с 2,3% спрямо същия месец на 2013-а година след ръст с 3,0% през октомври, запазвайки тенденцията на растеж в сила от май 2014-а година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във