Банкеръ Daily

Управление и бизнес

НСИ отчете драстичен спад в производството на тютюневи изделия

Индексът на промишленото производство през юли е намалял с 0.7 процента спрямо предишния месец, става ясно от доклад на Националния статистически институт. 

На годишна база обаче произведената продукция на промишлените предприятия се увеличава с 3.4 на сто спрямо същия период на миналата година. 

В документа се посочва, че намалението от 3 процента спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост, а с 0.9 и 0.4 на сто намаля производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, както и преработваща промишленост. Статистиката на НСИ показва още, че има значителен спад от 6.9 процента при производството на хартия и картон, както и понижаване с 6.2 процента на направата на дървен материал, в което обаче не се включват мебелите. 

Дали заради рекламата на "Булгартабак Холдинг" или българите са започнали да пушат по-малко, но има спад от 5.2% в производството на тютюневи изделия, а печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители е намаляло с 4.1 процента. 

Националната статистика отчита ръст от 8.4 процента при производството на химически продукти, а обработката на кожи бележи повишаване с 8.2 на сто. Направата на метални изделия, но без машини и оборудване се е повишило с 5.4 на сто, а производството на мебели е с 4.5 процента повече. 

На годишна база има увеличение с по 3.6  и 2.3 процента при добивната и преработващата промишленост, както и в разпределението на електрическа и топлоенергия. 

Сериозен ръст с над една четвърт - 26.6 процента отбелязват химичните продукти, а с 18 на сто се увеличава производството на електрически съоръжения. Производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета се е увеличило с 16.7 на сто, а ръстът на производството на други неметални суровини е 13.2 процента. Спад с 18.3 на сто има в производството на тютюневи изделия, а производството на превозни средства, в което не се включват автомобилите е с минус 16.1 процента. В производството на дървен материал, без мебели, също има спад от 11.1 на сто, а с 5.7 процента е намаляло производството на основни метали. 


Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Информацията е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни
прогнози. Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост. Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи. 


Facebook logo
Бъдете с нас и във