Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДОНЕСЕ НОВ РЕЙТИНГ

В деня на избора на ново правителство бе повишена и международната оценка за платежоспособността на българската държава. На 17 август 2005 г. рейтинговата агенция ФИТЧ обяви, че покачва оценката си за възможността страната ни да обслужва задълженията си в чуждестранна валута от BBB- на BBB, а за тези в левове - от BBB на BBB+. Всъщност ВВВ+ е последното стъпало, преди за попаднем в най-престижната рейтингова група А, в която се намират най-платежоспособните държави.Мотивите ни да повишим кредитният рейтинг на България са стриктната фискална политика и намаляващият държавен дълг, големият приток на преки чуждестранни инвестиции, както и бързият и устойчив икономически растеж. Те са подкрепени и от добрите перспективи за приемственост в икономическата политика на правителството, което се формира в резултат от парламентарните избори през юни, каза Ник Айзингер, анализатор на ФИТЧ за България. Трите партии, които формират новото коалиционно правителство, споделят общи възгледи за необходимостта от поддържане на разумна фискална политика, за запазване на ограниченията, изисквани от Валутния борд, и за завършване на реформите, необходими за гарантиране на присъединяването на България към Европейския съюз, се подчертава в анализа на рейтинговата агенция. Експертите й смятат, че страната ни ще стане част от обединена Европа през 2007 г., въпреки някои недовършени дела в реформата на съдебната система и независимо от колебанията в самия Европейски съюз.Очаква се 2005 г. да бъде втора поредна година, завършила с бюджетен излишък (от над 1% от БВП), тъй като правителството спестява част от бюджетното преизпълнение. Фискалният резерв позволи на кабинета да изкупи всички брейди облигации, което намали консолидирания държавен дълг до около 30% от БВП. Дефицитът по текущата сметка остава слабо място на иначе силната фискална позиция на България и подчертава необходимостта от подкрепа на вътрешните спестявания и охлаждане на икономиката, посочва агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във