Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ново самолетно заснемане обновява цифровата ортофотокарта

Предвиденото за  2021 г. самолетно заснемане на част от територията на страната за обновяване на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) ще започне при благоприятни климатични условия, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. Заснемането ще обхване около една трета от страната и е междината част от изпълнението на тригодишния проект за изготвяне на цифровата ортофотокарта.

Съгласно изготвен от изпълнителя график, заснемането за 2021 г. ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас.

Процедурата ще се извърши с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.

В резултат на разчитането на новата цифровата ортофотокарта, на сателитни изображения от ДФЗ – РА, както и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализираните слоеве "Площи, допустими за подпомагане” и "Физически блокове“ за кампания 2021 година.

Самолетното заснемане за обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната е планирано да обхване поетапно заснемане на територията на цялата страна за период от три години - до 2022 г. включително. Данните от картата се използват в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), която е основна подсистема на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Именно поради тази причина те трябва да са максимално актуални и достоверни, тъй като се вземат предвид при изчисляване на директните плащания на земеделските стопани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във