Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВО РЪКОВОДСТВО НА ЗПАД ДЗИ

На извънредно общо събрание на 31 март 2006 г. акционерите на ДЗИ АД промениха наименованието на компанията в съответствие с новия Кодекс за застраховането (КЗ). Дружеството се преименува на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество (ЗПАД) ДЗИ. Променен бе и уставът на компанията, също в съответствие с изискванията на КЗ. Акционерите са одобрили предложението за промяна в системата на управление на дружеството - от едностепенна в двустепенна. Отсега нататък ЗПАД ДЗИ ще се управлява от надзорен и управителен съвети. Председател на надзорния съвет е Весела Кюлева, а за членове са избрани Георги Янакиев и Пламен Гочев, съпруг на главната редакторка на в.24 часа Венелина Гочева. В управителния съвет влизат Недялко Чандъров, който е и негов председател, заместник-председател е Валери Алексиев, а Диана Младенова - член на УС. Всички са получили одобрение от Комисията за финансов надзор. Изпълнителни директори на животозастрахователната компания ще бъдат Недялко Чандъров и Валери Алексиев. Събранието на акционерите избра и актюери на дружеството - Веселин Тонев и Илиана Шалаверова, а за ръководител на служба Вътрешен контрол - Любомир Лазаров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във