Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВИТЕ ЗДРАВНИ ВНОСКИ БЪКАТ ОТ ТЪНКИ УЛОВКИ

Националният осигурителен институт изчисли, че 690 069 българи ще възстановят от 1 януари 2005 г. здравноосигурителните си права, когато ще влязат в сила промените на Закона за здравното осигуряване. Делът на гражданите, които трябва да заплащат оказаната им медицинска помощ, ще падне от 27.06 на 18.19 процента. Досега онези, които не са платили повече от три здравни вноски, независимо за какъв период става дума, губеха право на безплатна помощ. От началото на следващата година обаче само българите, които не са внесли повече от три осигуровки за последните 15 месеца, ще бъдат принудени да заплащат пълната стойност на лечението си и няма да имат право на безплатни лекарства. Хората, които имат дългове към НОИ за тези 15 месеца, ще могат да възстановят здравноосигурителните си права, ако до края на януари преведат на НОИ равностойността на три месечни вноски. Ако ги внесат до края на 2004 г., това ще им струва 36 лв., а след 1 януари - 39.60 лева. Разликата се обяснява с промяната в размера на минималния осигурителен доход. През 2004 г. той е 200 лв., но догодина става 220 лева. Затова се увеличава и размерът на здравната вноска, която е равна на 6 % от него. Гражданите, които пропуснат срока, ще трябва да покрият наведнъж всичките си дългове към НОИ, ако искат да бъдат отписани от листата на здравнонеосигурените. Трябва да се подчертае обаче, че внесената сума (36 или 39.6 лв.) няма да бъде приспадната от задълженията, които има гражданинът. Това плащане е по-скоро наказателно и то служи за вход в системата. Тези пари не се смятат като внесени здравни осигуровки, а като глоба за неизрядните платци, подчерта управителят на НОИ Йордан Христосков. Това означава, че отделно ще трябва да се плащат натрупаните задължения. Важно е да прецените дали не е по-добре да си платите направо дължимите вноски, или да дадете 36 лв. за глоба и след това да покриете и вноските. Вторият вариант не е логичен, ако става дума за дългове от 50-100 лева.Работещите на трудов договор няма да губят правото си на безплатна медицинска помощ, независимо дали работодателят им е плащал здравните осигуровки, или не. Отговорност за нарушенията ще носят предприемачите. На тях ще са съставят актове за начет, а невнесените суми ще се събират от Агенцията за държавни вземания. Българите в чужбина също имат няколко начина да си възстановят здравните права, след като се върнат в страната. Единият е да си плащат редовно осигуровките в продължение на шест месеца, за да получат права в началото на седмия. Другият е да внесат накуп равностойността на 12 вноски и да ползват веднага безплатна помощ. Тези 158 лв. също са своеобразна такса за вход в здравноосигурителната система. Те няма да бъдат приспаднати от размера на задълженията на лицето, нито пък ще се броят като вноски за 12 месеца напред. Тази клауза обаче отваря възможност за злоупотреби и практикуване на т.нар. здравен туризъм. По думите на шефа на НОИ много българи, които живеят зад граница, се връщат у нас, за да се лекуват или да се подложат на операция, защото тук цената на медицинските услуги е многократно по-ниска. За да не им се трупат неплатени вноски, българите, които смятат да емигрират, трябва да подадат специална декларация. В нея следва да посочат колко време ще отсъстват от България. За това време те ще бъдат освободени от плащане на осигуровки. След завръщането си обаче ще трябва да представят документи, с които да докажат, че наистина са били зад граница. А онези, които не са в България при влизането на закона в сила и не са успели да уведомят предварително НОИ за това, че ще напускат страната, след завръщането си трябва да представят документ за пребиването си в чужбина.Никой от НОИ не уточни къде ще отидат парите от събраните от джоба на нередовните платци глоби. Не беше уточнено дали тези средства ще влязат в здравната каса, или ще си останат в бюджета на осигурителния институт. Твърде вероятно е парите, платени за нарушения на принципите на здравното осигуряване, да отидат не за подобряване на качеството на здравеопазването, а за заплатите на чиновниците в НОИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във