Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Новите собственици" на изпълнителя на тол системата са от групата „Капш“

Комисията за защита на конкуренцията разреши на австрийските фирми "Традицио–Приватщифтунг" и "Чилдрън ъф Елизабет– Приватщифтунг" да придобият непряк съвместен контрол върху "Капш ТрафикКом" АГ, Австрия и предприятията, контролирани от него, съобщиха от регулатора.

Сделката подлежи на нотифициране също и пред органите за защита на конкуренцията на Южна Африка и Саудитска Арабия. Групите, към които принадлежат купувачите, не извършват в момента дейност в България.

Дейността на фирмите на "Капш" у нас е в две основни направления: продукти и услуги в областта на интелигентните транспортни системи и продукти и услуги, спомагателни за националните тол система и система за електронни винетки.

Контрол върху „Капш ТрафикКом“ АГ упражнява „Капш - Груп Бетайлигунгс“ ГмбХ, което притежава 63.29% от акциите. Едноличният собственик на мажоритаря е „Датакс ХанделсгмбХ“. Съдружници в него пък са „Традицио – Приватщифтунг“, „Чилдрън Ъф Елизабет – Приватщифтунг“ и „Алук – Приватщифтунг“ (Австрия), като никой от тях не оказва едноличен или съвместен контрол.

Съгласно уведомлението, "Капш ТрафикКом" упражнява контрол върху „Консорциум Капш Трафик Солюшънс“ ДЗЗД. Съдружниците в него са „Капш Телематик Технолоджис България“ ЕАД, "Капш ТрафикКом Транспортейшън" С.А.У. (Испания), "Капш Телематик Сървисиз" сп.з о.о. (Полша) и "Капш ТрафикКом" С.Р.Л. (Италия). „Капш ТрафикКом“ контролира всички тях.

Другото дружество под контрола на купуваната фирма е „Капш Телематик Технолоджис България“ ЕАД – София. То се занимава с доставка, въвеждане в експлоатация и управление на тол системи и телематични системи с национално и градско приложение за събиране на тол такси и опериране на тези системи, както и други свързани с това дейности.

Планираната концентрация се свежда до прехвърляне на дялове на "Датакс ХанделсгмбХ" (и по този начин индиректно в "Капш ТрафикКом"), в резултат от което крайните контролиращи ще бъдат "Традицио–Приватщифтунг" и "Чилдрън Ъф Елизабет–Приватщифтунг". Като крайна цел на концентрацията е обявено

преструктуриране на инвестициите на Групата „Капш“.

Според купувачите не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктовите и географски пазари в страната.

Българските дейности на групата "Капш ТрафикКом" се изразяват в продукти и услуги в областта на интелигентните транспортни системи с фокус върху продуктите/услугите, спомагателни за националната тол система и системата за електронни винетки.

В България "Капш ТрафикКом" предоставя тези услуги на двама национални доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси (НДУ) - „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД и „Диджитол Смарт Инфраструктура“ АД. Основните конкуренти на "Капш ТрафикКом" у нас са IBM, "Сименс", T-Systems, A1, "Контракс", "Телелинк", "Сиском", Toll4Europe, Telepass, Cross.

"Капш Трафик Солюшънс" е сключил през януари 2018 г. договор за възлагане на обществена поръчка с Агенция „Пътна инфраструктура“. Той е за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)“.

През декември 2020 г. "Капш Трафик Солюшънс" е подписал договор за възлагане на още една обществена поръчка - за услуги с пътната агенция. Той предвижда: „Проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка на взаимодействието между програмните и апаратните ресурси на системата и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)“.

Основният доставчик на "Капш Трафик Солюшънс" е „ИТА Инженеринг“ ООД, а останалите доставчици на консорциума са дружества от неговата група. Всъщност фирмите от консорциума нямат особени активи. Компанията майка контролира интелектуалната собственост по тол системата и всъщност е подизпълнител в обществената поръчка на пътната агенция.

Според плановете тол системата трябваше да заработи до 19 месеца,

но различни проблеми отлагаха прилагането й. И така до март 2020-а, когато заради пандемията тол системата се приложи в по-ограничен вид. Управляващите тогава от ГЕРБ обещаваха приходи от нея от по около 1 млрд. лв. на година, с които да се реши проблемът с хроничното недофинансиране на ремонта и изграждането на републикански пътища. А всъщност паричните постъпления са около 400 млн. лева.

Стойността на договора за изграждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа е 149.997 млн. лв. без ДДС и е един от най-големите договори за обществена поръчка у нас. Разходите ще са за сметка на изпълнителя, а след успешното й внедряване инвестицията ще се "изплаща" със събраните приходи. Очакваше се това да стане до три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във