Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Новите природозащитни цели по "Натура 2000“ са готови

Плажовете Карадере, Пашадере и Корал вече са изцяло в европейската екомрежа Натура 2000.

Изготвена е концепция за разработване на специфични и подробни цели на ниво защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Документът е резултат от съвместните усилия на учени-експерти, представители на неправителствени организации и Министерство на околната среда и водите.

Концепцията е разработена въз основа на доклад на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, за пилотно разработване на подробни и специфични природозащитни цели на ниво защитена зона от мрежата „Натура 2000“ в България.

При разработването учените са се съобразили с насоките на Европейската комисия, предвидено е също така, че специфичните цели ще се разработват за всяка защитена зона.

На 6 юли бе обявено, че плажовете Карадере, Пашадере и Корал вече са изцяло в европейската екомрежа Натура 2000. Разширяването на защитените зони няма да има ефект върху досегашното ползване на земите като гори и земеделски имоти, а къмпингуването трябва да е съобразено с изискванията на закона.

Трите зони, обособени като "Галата", "Плаж Шкорпиловци" и "Ропотамо", има редица възражения от местните жители и част от общините. Аргументът за разширението на защитената зона "Галата" с плажа Пашадере цели да осигури защита на плажове и дерета, които са дом на сухоземни костенурки, прилепи и специфични за дъбовите гори безгръбначни.

Карадере е ключово местообитание на редки видове като пъстър пор и костенурки и е важен биокоридор. Разширението на територията на зона "Ропотамо" към плажа Корал включва бели дюни и съседната гора, която е част от комплексното обитание, което дава убежище на видовете, обитаващи дюните. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във