Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Новите листовки пълнят джоба на президентски съветник

Шумно афишираната през седмицата кампания на транспортното ни министерство за това как ще се сбогуваме с хартиените листовки се оказа истинска кутия на Пандора. През седмицата ресорният министър Ивайло Московски нагледно обясни как ще работи новата система за изпитване на кандидат-шофьорите, но встрани от медийното внимание кой знае защо останаха два интересни въпроса - за цената на софтуера и за фирмата, която го осигурила. За затъмнението около случая е помогнало и обстоятелството, че за разлика от сегашната показна акция, поръчката за изграждането на системата е вписана тихомълком, при това не самостоятелно, а като част от мегапроцедура за десетки милиони левове.
От регистъра на обществените поръчки се вижда, че в края на март тази година Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е обявила публичен търг с изключително дълго и сложно описание. То включва отпечатване и доставка (след предварителна заявка от възложителя) на документи, холографски продукти и образци, които са ценни книжа. Изпълнителят трябва да осигури и възможност за отчет на отпечатаните, раздадените и изразходваните документи за периодичните технически прегледи за проверка на изправността на пътните превозни средства, за персонализиране на издаваните контролни талони, както и за регистрирането на данните от прегледите и предаването им в Изпълнителна агенция Автомобилна администрация.
И ако след цялото това чиновническо словоблудство човек не се откаже да чете по-натам описанието на поръчката, стига до електронната система за изпитване на шофьорите. Изпълнителят осигурява възможност за проверка на отпечатаните тестове, използвани при провеждането на теоретичните изпити (бел. ред. - популярните листовки), за персонализиране на тестовете, нанасянето на резултатите в протоколите за проведени теоретични изпити и предаването им към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, като осигурява и необходимите за това технически средства и инфраструктура, както и тяхната поддръжка.
Най-странното в поръчката е
липсата на обособени позиции
Въпреки сериозния си обем и направо феноменална стойност - от 42 млн. лева до 48 млн. без ДДС, тя не е разделена на части, което значи, че всички дейности могат да бъдат дадени на една фирма (и това винаги се случва без съмнение случайно). Докато в такива случаи практиката е отделните задания да се отделят в лотове, за да могат по тях да кандидатстват повече фирми. Целта е ясна - да се привлече по-голяма конкуренция. В случая обаче освен че няма обособени позиции са заложени и свръхвисоки критерии към кандидатите - необходимо е участниците да имат годишен оборот, не по-малък от 10 млн. лв. за всяка от последните три години, да представят списък с изпълняваните договори за доставка и услуги за цитирания период, три референции за производство и доставка на ценни книжа, както и редица изисквания за качеството на персонала и т.н. Не е публикувана обаче техническа спецификация към поръчката, от която да стане ясно с какво точно ще се занимава изпълнителят.
Дали заради тази висока летва, или пък поради някаква друга причина, е подадена само една оферта - от Демакс АД. Дружеството е собственост на бившия депутат от Коалиция за България и председател на Съюза на печатарската индустрия в България Петър Кънев. Компанията предлага да изпълнява поръченията на Автомобилна администрация през следващите пет години срещу
солидната сума от 55 566 435 лева
с ДДС, или по около 11 млн. лв. на година.
От решението за възлагане на поръчката става ясно, че Демакс ще даде на подизпълнители 46 на сто от дейностите, свързани с нея. Според описанието в документите Демакс -холограми АД (в която Кънев също участва като собственик) ще вземе 25% за изработката на холографски продукти и вграждането им като защитен елемент, а Демакс - Ди Пи Ай АД (отново собственост на Кънев) ще получи 15 на сто от цялата сума, или малко над 8.3 млн. лв. именно за отпечатване на продукти и образци, осигуряване на възможност за проверка на отпечатаните тестове, използвани при провеждането на теоретични изпити от възложителя, за персонализирането на тестовете, нанасянето на резултатите в протоколите за проведени теоретични изпити и предаването им към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, като осигурява и необходимите за това технически средства и инфраструктура и тяхната поддръжка.
Въпреки че става дума за многомилионна поръчка, хората от транспортното ни министерство обясниха, че електронните листовки ще спестят на държавния бюджет около 300 хил. лв. годишно. Сега администрацията давала близо 350 хил. лв. за печатането на листовки, а според разчета на ведомството въвеждането на електронния им вариант ще струва на държавата само около 45 хил. лева. Спестените над 300 хил. лв. щели да влязат в държавния бюджет, а няма да се влеят в Автомобилна администрация, посочи транспортният министър Ивайло Московски.
Очакванията са новата система за изпитване на кандидат-шофьорите да заработи до края на септември или в началото на октомври. Това обаче не е последната промяна, която подготвя транспортното министерство в това направление. От следващата година изпитът ще стане изцяло електронен, ще бъдат премахнати хартиените листовки - вместо тях кандидатите ще ползват таблети. Все още обаче не е обявено коя фирма ще достави скъпите устройства.
От ведомството на Московски са убедени, че въвеждането на електронната система е важно, тъй като
ще пребори и корупцията
при провеждането на шофьорските изпити, а също така косвено ще намали броя на катастрофите. Системата, която представлява дигитален екран, четец за хартиен носител и слот за чип карта, с която ще се идентифицира изпитващият, ще намали възможността шофьорският изпит да бъде манипулиран, категоричен е Московски.
Новост е и промяната в броя на изпитните въпроси. От 60 те ще бъдат намалени на 45 и ще предлагат до четири отговора с различна степен на достоверност и със съответната тежест в крайния резултат - 1, 2 или 3 точки. Максималният брой точки е 97, но за успешно положен изпит се искат най-малко 87 точки. Няма да съществува и ограничение за начина, по който се отбелязват верните отговори - с кръстче, с точка или чавка, уточни Московски.
Освен това, според транспортния министър, предимството на новите листовки е, че кандидатите ще могат да коригират отговорите си, ако преценят, че са сгрешили. Досега поправката на отговорите се смяташе за грешка.
Въвеждането на системата щяло да покаже и кои са добрите и кои лошите шофьорски школи. Учебните центрове, които до момента разчитаха, че могат да играят на тото при листовките или на това, че могат да купят изпита, ще трябва да пият по една студена вода, смята Йонко Иванов, председател на Асоциацията на преподавателите по авто-мото. Шефът на друга организация в бранша Красимир Георгиев подкрепи изказването на своя колега, като изтъкна, че въвеждането на новата система ще направи учебните центрове истински, сивият сектор ще намалее и конкуренцията ще е на база на качеството. Хората в бранша са оптимисти, че до две години новата система ще даде резултати, ще намалеят драстично катастрофите, причинени от неопитни шофьори.

Победителят
Справка в Търговския регистър показва, че Демакс АД е регистрирана с капитал от 1 млн. лв., от които Петър Кънев държи директно 95%, а фирмата Фолекс ЕООД (също собственост на Кънев) останалите 5 на сто. Бившият червен депутат е и съсобственик на фирмите Прайвит Уотър Хауз, обединение Печатница на БНБ - Демакс, Булпринт - Дема, Демакс инвест, Инилаб, Ротопрес и участва в управлението на Екобулпак и на сдружението Клъстър българска медия и печат. Името на фирмата се чу и около приватизацията на ИПК Родина и покупката на печатницата за списания на ВАЦ.
През 2000-а и 2001 г. частната печатница е спечелила и два търга за изработване на 500 хил. холограмни стикера за Държавната агенция по стандартизация и метрология.
Отново Демакс спечели поръчката за изработването на интегралните бюлетини за президентските избори през 2006 година. Според изчисленията фирмата е взела около 300 хил. лв. с ДДС за отпечатването на 8 млн. бюлетини при цена от 4 ст. за един брой. Не за първи път фирмата на Кънев печели търгове за отпечатване на изборни бюлетини, а през последните две години Демакс печата и годишните винетки за автомобилите.

Възложителят
Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Tя осъществява административното обслужване и контрол над вътрешните и международните автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.
Структурите на агенцията организират и провеждат изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и създават база данни за изпитаните кандидати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във