Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Новият шеф на БАБХ допълни състава на Централния епизоотичен съвет

Правителството актуализира състава на Централния епизоотичен* съвет към Министерския съвет. Председател на Съвета е заместник министър-председателят Томислав Дончев. Заместник-председател е министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, а секретар е изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. Паскал Желязков. Членове на съвета са министрите на вътрешните работи, на отбраната, на финансите, на здравеопазването, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите, на икономиката.

Съветът е създаден за организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби.

Свикването на Централен епизоотичен съвет към Министерския съвет е предвидено в чл. 127 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в случаите, когато има повишени заплахи за здравето на животните и усложнена епизоотична ситуация в страната. 

Вчера Централният епизоотичен съвет днес проведе заседание, в рамките на което беше представен и утвърден План за контрол, управление при кризи и предотвратяване на разпространението на заболяването АЧС в България през 2020 г. Настоящият план следва да бъде гласуван от Министерския съвет, а неговата цел е да разпредели  дейностите за борба с болестта между различни държавни структури.

Стратегията за борбата с АЧС включва пет основни стълба:  засилен граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната; засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти; редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на Република България; организиране и провеждане на лабораторен контрол и провеждане на информационна кампания и обучения.

Планът описва подробно организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията. Предмет са и процедурите с конкретни задачи и срокове към над 10 институции.

 

*Епизоотичен, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни. Ветеринарно приложение. от епизоотия. Заразните болести вземат масов (епизоотичен) характер в стопанства и райони, където животните се отглеждат при лоши хигиенни условия - замърсеност, влага, тъмина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във