Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВИЯТ ДАНЪЧЕН СЕЗОН - С НОВИ ДЕКЛАРАЦИИ

На съвместна пресконференция на Главна данъчна дирекция и Националния осигурителен институт бяха разяснени някои нови моменти, касаещи данъчните декларации. Така например всички, които са задължени да плащат патентен данък, ще подават справката за доходите си за миналата година до 14 януари. Занапред няма да има няколко дати за това, както беше досега. Другата новост е, че при изчисляването на патентния данък вече няма да се взема под внимание броят на заетите лица. По действащия до края на 2000 г. закон, налогът за някои дейности, свързани с производството на стоки и услуги, се определяше в зависимост от служителите в съответната фирма.
Разширява се списъкът на патентните дейности, осъществявани от пенсионери, при които те ще плащат данъците си с 60% отстъпка, ако не използват наети лица. Направените изменения в закона предвиждат и намаляване на тези вноски за предприятия, преустановили дейността си заради непредвидими и непредотвратими събития като земетресения, пожари и наводнения. Размерът на дължимия данък ще се редуцира и при затваряне на фирма, поради здравословни и физиологични причини на собственика й.
Сроковете за плащане на патентния данък са три: до 31 януари, 31 юли и 31 октомври. При издължаване на целия годишен размер на дължимите вноски до края на януари ще се ползва намаление от 5 процента.
Според специалистите, основната част от новата данъчна декларация не е променена, в сравнение с попълваните през миналата година. Една от предлаганите екстри сега е, че лицата, получили доходи от наем през миналата година ще имат право да намалят облагаемата си сума с 20% нормативно установени разходи, без да се налага да ги доказват с документи, каквато беше досегашната практика. Предоставя се също така възможност на едноличните търговци да приспадат от печалбата си преди данъчно облагане направените за тяхна сметка вноски за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване.
Установеният срок за подаване на декларациите за данък общ доход е 16 април, като 2% отстъпка ще се ползва при плащане на налога до 31 януари.
Неразделна част от годишната данъчна декларация вече ще е справката за окончателния размер на осигурителния доход. Задължени да я попълват са едноличните търговци, упражняващите свободни професии по регистрация, съдружниците в търговските дружества и земеделските производители, които не извършват само селскостопанска дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във