Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЧАКАТ ДА ОТ КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече е получила документацията и трябва да реши дали е съгласна да бъдат лицензирани застрахователните компании ОББ - Ей Ай Джи застрахователно и презастрахователно дружество и ОББ - Ей Ай Джи животозастрахователно дружество. Те са с гръцко-американски произход и са създадени в резултат на тройната коалиция между Ей Ай Джи Сентръл Юръп Си Ай Ес Иншурънс Холдингс Корпорейшън, САЩ, Гръцко общозастрахователно акционерно дружество Етники, което е дъщерно на Национална банка на Гърция (НБГ). Обединена българска банка в София, която е собственост на НБГ, също е с родителски права в двете новосъздадени дружества. В учредяването на новото животозастрахователно дружество участва и Американ Лайф Иншурънс Къмпъни, САЩ, която също принадлежи на американския финансов гигант Ей Ай Джи. Акционерното участие на съдружниците е приблизително равностойно - Етники Иншурънс и ОББ ще участват с по 30% в акционерния капитал на всяко от новите дружества. Америкън Лайф Иншурънс Къмпъни (АЛИКО) ще притежава 40% в новата животозастрахователна компания, а Ей Ай Джи Сентрал Юръп Си Ай Ес Иншурънс Холдингс Корпорейшън - също 40% в общозастрахователната. Ей Ай Джи ще се ангажира и с управлението на новите дружества. И двете новоучредени компании ще продават продуктите си чрез мрежата на ОББ, обясняват от банковата институция.
През последните месеци вече става традиция банките да се сдобиват със собствен застрахователен бизнес, решението за което вземат след детайлно проучване на българския застрахователен пазар. Според Бизнес Монитър Интернешънъл през следващите две-три години той ще нараства с 15% за общото застраховане и с 27% за животозастраховането, което е доста над средните темпове на растеж на европейските пазари. От взаимодействието на основните акционери - застрахователните (AIG) и банковите (НБГ и ОББ) институции, се очаква да се родят модерни банково-застрахователни услуги, каквито вече у нас предлагат финансовите групи на Алианц България, ДЗИ Груп, Банка ДСК и други.
Като част от групата на НБГ, ОББ е с фокусиран върху дребното банкиране - бизнес, който реализира чрез широката си клонова мрежа. Кредитната институция отдавна има намерение да учреди застрахователни компании, заедно с Етники Иншурънс. Застрахователят на НБГ преди години искаше да купи ДЗИ. Етники има близо 115-годишна история и е с 15% пазарен дял в Гърция и също предлага услугите си чрез банковата мрежа на НБГ. Америкън Интернешънал Груп (AIG) присъства в повече от 130 страни, в това число и в България. У нас успешно работят двете му дъщерни компании - животозастрахователната Ей Ай Джи Лайф България (от седем години) и дружеството за общо застраховане Ей Ай Джи България (от десет години).

Facebook logo
Бъдете с нас и във