Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови проекти за използване на ВЕИ в бита и транспорта показват български учени

Българските учени продължават своите разработки - и по собствени програми, и по проекти с бизнеса. Третата отворена среща по Национална научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)” ще се проведе онлайн на 11 юни, съобщават организаторите.

Проф. дтн Христо Василев от Технически университет в  София ще изнесе лекция на тема: "Ролята на биомасата и геотермалната енергия в енергийния преход“. На срещата ще бъдат представени резултати от научната работа в трите компонента на програмата: „Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия“,  „Електрически превозни средства и водородна мобилност“ и „Ефективни методи за улавяне и оползотворяване на СО2“.

В рамките на изследванията си по Националната научна програма "ЕПЛЮС“ българските учени разработват нови методи за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, ефективни методи за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид и възможности за приложението на водорода в транспорта. По време на срещата ще бъде представен напредъкът по двата демонстрационни проекта на програмата. Проектът „Зелена къща“ демонстрира автономно топло- и електрозахранване на малки еднофамилни къщи или бизнес обекти чрез хибридна енергийна система с нулеви емисии. В рамките на програмата се разработва и проект „Тролейбус с хибриден удължител на пробега „батерия/горивна“. Ще бъдат представени и първите критични анализи върху състоянието на научните изследвания и пазара в областите на програмата, както и защитени с патенти и полезни модели разработки.

Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“  (ЕПЛЮС) е финансирана от Министерството на образованието и науката.

За участие в събитието са поканени служебният министър на образованието и науката чл.-кор. Николай Денков, зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, членове на Надзорния съвет, представители от министерствата на енергетиката и транспорта.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във