Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови проекти получават над 748 хил. лв. по Програмата за морско дело и рибарство

Четири нови проекта ще получат общо 748 310 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 година. От тях 374 800 лв. вече са преведени по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА). Тези пари се отпуска за създаване на модерно предприятие за преработка на черна мида и рапани в Бургас. Проектът предвижда създаването на нова производствена дейност с влагане на иновативни технологии за преработка, пакетиране, етикиране, съхранение и производство на ядки от рапани и миди. Целта е подпомагане развитието на мидените плантации и доставяне до потребителите на по качествена и безопасна за консумация морска храна.
По мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” са изплатени 270 155,57 лева. Средствата се отпускат за създаване на стопанство за отглеждане на европейски сом в язовир "Витина лъка" в землищата на селата Добревци и Орешение, община Ябланица. Инвестицията включва изграждане на садкова инсталация, понтонни линии, стандартни сандвич панел контейнери, генератор за ток 22kw. Проектът предвижда още разработване и въвеждане на система за безопасни условия на труд и софтуер за управление на стопанството.
Общо 70 568 лв. безвъзмездната финансова помощ е изплатена на проект “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Средствата се отпускат, като компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. няма да бъдат загубени средства от бюджета за тази година. До края на тази година разплатените средства по проектите ще достигнат 26.20 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във