Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нови правила за финансови корекции

Колкото и големи да изглеждат наложените сега финансови корекции по договорите на общините, те може да се окажат направо нищожни на фона на това, което се задава в новия програмен период. Ако сегашните глоби стигат максимум до 25% от стойността на договора, то занапред в редица случаи ще се налагат и санкции до 100 процента. Това предвижда постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансовите корекции на разходите по оперативните програми, което е публикувано за обществено обсъждане до 29 април.


Наказание от цялата сума по европроект ще се налага например при нарушение, което облагодетелства определен участник или участници или когато е свързано с измама, установена от компетентен орган. Същото наказание е предвидено и при наличието на конфликт на интереси, потвърден от съда или друга административна институция. Със 100% от стойността ще се коригират и всички допълнителни споразумения за строителни работи или услуги, надвишаващи лимита, определен в съответните разпоредби. При недостатъчно подробно определяне на предмета на договора платените строителни дейности, които не са били обявени предварително, също ще трябва да се възстановят напълно. Досега най-тежката глоба от 100% се налагаше в случаите, когато няма обявление за обществена поръчка.


Според новата методика изчисляването на санкцията ще става на базата на стойността на разходите, подадени от бенефициента за възстановяване от договарящия орган, а не върху цялата сума на сключения договор. Бенефициентът освен това ще има право да поиска изслушване пред договарящия орган, когато получи отказ за отмяна на глобата или размерът й се промени по неблагоприятен начин.


Предлага се промяна и в посочените способи за възстановяване на неправомерно изразходваните суми от безвъзмездната финансова помощ, като изпращането на покана за доброволно изпълнение става задължително изискване. Ако сумата не се възстанови в 14-дневен срок от датата на поканата, тя може да бъде прихваната от последващи плащания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във