Банкеръ Weekly

Реформа

Нови правила за ДДС за малкия и среден бизнес

Новият ред ще влезе в действие от 1 януари 2025 година.

Дребният бизнес у нас е товарен с все повече такси.
S 250 6fd251cf 834e 49e7 832d 7a25c26bd297

Последната глобална финансова и икономическа криза от 2007 г. остави дълбоки белези в Европа, но и сложи началото на нов дебат за развитието на данъчното облагане в международен план. След кризата се заговори за необходимостта от допълнителни приходи в бюджетите, както и за прилагането на нов вид мерки за борба с данъчните злоупотреби. Друг фактор е дигитализацията, която промени рязко бизнес средата. Предприемачите  пък все още изпитват затруднения от това,  че системата продължава да е основана на изключения. А за да върви трансграничната търговия е необходима  друга подредба: - преминаване към система от общи правила, приложими в целия Европейски съюз. Затова евродепутатите одобриха (на 15 януари)

План за намаляване на бюрокрацията при прилагане на ДДС за малките и средни предприятия, 

които ще влязат в сила от 1 януари 2025 година.

Инициативата, предложена от Инесе Вайдере от групата на Европейската народна партия, има за цел да реформира правилата за ДДС ,да  намали  административната тежест и разходите, за да се подпомогне  трансграничната търговия. Разходите за осчетоводяване на ДДС за малкия бизнес ще бъдат намалени с 16%  - от 68 млрд. евро на 56.1 млрд. евро (в рамките на ЕС), а  в същото време трансграничната търговия в региона би трябвало да се  увеличи с 13.5%.  Сегашното  законодателство осигурява изключения при плащане на  ДДС от  малкия  бизнес на национално ниво. Предложената реформа ще осигурява подобни изключения да бъдат прилагани и към малък бизнес, базиран в друга страна-членка на ЕС. Към момента ДДС се заплаща в страната, в която се извършва основната трансакция с посредника. За да се облекчи работата на малките и средни предприятия се предвижда да се възприеме общ праг в целия ЕС, под който компаниите могат да ползват намалени ставки за  ДДС. 

Нови решения за трансграничната търговия

Планът предвижда малките предприятия да  могат да се възползват от опростени правила за съответствие, ако годишният им оборот не надвишава прага, определен от съответната държава-членка. Този праг за конкретната държава не може да надвишава 85 000 евро. При определени условия малките компании,базирани в  други държави-членки и извършващи  трансгранична дейност, ако не надвишат този праг, също биха могли да се възползват от опростения режим, но при условие че общият им годишен оборот в целия съюз не надвишава 100 000 евро.

Досега въпреки че ДДС се начислява в целия Европейски съюз, всяка държава в него сама определя своите ставки. Основният принцип бе, че страните членки можеха сами да определят данъка, като определени бизнеси можеха за ползват намален ДДС между 5% и 15%, и между 0.5% и 0% ДДС. В страните от общността се прилагат различни видове ставки на ДДС, като те зависят от продукта или услугата, които са обект на сделката. Има и изключения, в някои случаи свръхнамалените ставки в размер под 5% се прилагат за продажбата на ограничен списък от стоки и услуги в някои държави от ЕС. Има също така специални ставки, които са определени в съответствие със ставки на ДДС, които са се прилагали в държавите, преди те да се присъединят към съюза.

Според новите правила някои нови стоки и услуги ще могат да се ползват с намален ДДС, но много други, сред които тютюн, смартфони, оръжия и петролни продукти, ще останат неподлежащи на понижаване. Досега намален данък можеше да се наложи единствено за пелени, интернет услуги, електронни книги и конната езда.

 


Как се извършват измамите с ДДС


ДДС е данък върху потреблението и затова при износ на стоки износителят се освобождава от плащане, а облагането става в страната на клиента. С този принцип могат да се извършат злоупотреби чрез създаването на компания, която купува стоки от друга страна, в цената на които не е калкулирано ДДС. След това тази компания продава стоката в своята страна с включено ДДС и изчезва с парите, без да преведе дължимия данък на властите. Данъчните схеми са два вида. В едните участват банки, инвестиционни посредници и водещи адвокатски фирми, при които не се плаща данък дивидент. Вторият е, когато в някоя държава се купува стока с нулева ставка на ДДС и се продава в държава, където има съответна ставка на ДДС.

Приходите от ДДС достигат почти 1 трилион евро, което съответства на 7% от БВП на ЕС. Само за миналата година над 62 млрд. евро са установените данъчни измами в рамките на общността. Бизнесът се оплаква, че в ЕС липсва ефективна система за превенция на данъчните измами. Засега тя се свежда до размяна на информация между данъчните органи на отделните държави и специализираните полицейски органи. Неслучайно Европейският парламент и Европейската комисия настояват за създаване на европейска финансова полиция за борба с така наречените данъчни убежища - Белгия, Холандия, Люксембург, Ирландия, Малта, Кипър, Унгария. 

Лаура Кьовеши ще ръководи новата Европейска прокуратура, която се очаква да започне работа в края на 2020 г. и ще отговаря за разследването на престъпления с европейски средства като трансгранични измами с ДДС, пране на пари и корупция.


 


Дребният бизнес у нас е сврян в миша дупка 


В България ДДС е основно перо в състава на приходната част на бюджета. Това означава, че ако ДДС падне или бъде намален, остава въпросът как дупката в бюджета ще бъде запълнена. Ситуацията у нас е следната: собствениците на фирми, които не искат да се регистрират по ДДС, а оборотът им има риск да надвиши 50 000 лв. за срок от година, създават друга фирма или няколко със сходна дейност със собственик близък роднина. Целта е да се разпредели оборотът и да се избегне регистрация. А избягването на тези процедури в огромната част от случаите са, че са твърде скъпи за дребния бизнес. В края на миналата година парламентът прие промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Една от по-ключовите промени е в Закона за ДДС. Текстовете предвиждат да се ограничи бягството от регистрация по ДДС, като при достигане на прага от 50 хил. лв. се създава нова фирма. Предложението е, когато има компании, които са свързани, данъчните да могат да ги регистрират по ДДС, ако сборът на оборотите им надхвърля прага. 

Мярката само по себе си е добра и е в съответствие с европейското законодателство. Само че последиците от приемането на тези нови разпоредби ще бъдат катастрофални за дребните търговци.Те ще бъдат обременени с повече разходи и допълнителна административна тежест, които не могат да си позволят, като високи изисквания към счетоводните отчети, подаване на справки-декларации всеки месец, както и воденето на дневници за покупки и продажби по ДДС, което бе довело и до калкулиране на разликата от увеличението на разходите в продукта/услугата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във