Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли

Тъй като вносът на стоки с ниска стойност до 22 евро е освободен от ДДС и това освобождаване води до злоупотреби, държавите членки губят част от своите данъчни приходи.

От 1 юли  ще се прилагат редица изменения на директивата, които засяга правилата за ДДС, приложими за трансграничната електронна търговия между дружества и потребители (B2C).

Евроинституциите работят по темата още от 2017 г. Тези промени са обосновани от стремежа да се преодолеят пречките пред трансграничните онлайн продажби. 

Промените имат за цел да се преодолеят предизвикателствата, произтичащи от режимите на ДДС за дистанционните продажби на стоки и от вноса на пратки с ниска стойност. Тъй като предприятията в ЕС, които продават стоки онлайн на крайни потребители, които се намират в други държави членки, трябва да се регистрират за целите на ДДС и да начисляват ДДС в държавата членка на потребителя, когато техните продажби надвишават прага за дистанционни продажби, т.е. до 100 000 евро. Това налага значителна административна тежест върху търговците и възпрепятства развитието на онлайн търговията в рамките на блока.

Тъй като вносът на стоки с ниска стойност до 22 евро е освободен от ДДС и това освобождаване води до злоупотреби, държавите членки губят част от своите данъчни приходи. В същото време предприятията извън ЕС, които продават стоки от трети държави на потребители в ЕС, могат да извършват доставки в ЕС, освободени от ДДС, и от тях не се изисква да се регистрират за целите на ДДС, те се ползват от очевидно търговско предимство в сравнение с техните конкуренти, установени в блока. 

Новите правила ще поставят предприятията от ЕС при равни условия с предприятията от държави извън ЕС, които според действащите до юли правила не трябва да начисляват ДДС, ще опростят задълженията във връзка с ДДС за предприятията, които участват в трансгранична електронна търговия, и ще задълбочат единния пазар на общността. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във