Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови правила спират скритото превъзлагане на обществени поръчки

По разпореждане на служебния министър на финансите Асен Василев Агенцията по обществени поръчки разработи и публикува Методическо указание във връзка с прилагането на изключенията от Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаещи вътрешното възлагане, познато още като in house. При публичните възложители, вкл. тези, които извършват секторна дейност, то е допустимо в три хипотези, регламентирани в чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 от ЗОП.

В методическото указание се подчертава, че за in house поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да изпълни строителството и т.н.). Ако прехвърли осъществяването на друго лице, на практика се стига до прикрито „превъзлагане“ на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на закона и по този начин - до ограничаване на конкуренцията.

За да  се осигури публичност  на  поръчките,  за  които  се  прилагат разгледаните изключения, в ЗОП е въведено задължение за възложителите да публикуват обявление за възлагане на поръчка, когато сключват договори при прилагане на чл. 14, ал. 1, т. 5 –7. За тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес, е препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват обявление  за  доброволна  прозрачност в Регистъра  на обществените поръчки.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки.

Причината за изготвените указания са разкритията на служебния кабинет около възлагането на такива поръчки от „Автомагистрали“ и Държавната консолидационна компания (ДКК).

Facebook logo
Бъдете с нас и във