Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови партньорства променят фотоволтаичната индустрия у нас

В последните години отбелязваме интерес в областта на изграждането на малки и средни фотоволтаични централи, както и на малки и средни електрически централи от други възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия. Фотоволтаичните електрически централи бавно си пробиват път към електрическата мрежа на страната. Има обаче още много да се направи за подобряване на бизнес климата в областта на добива на екологично чиста електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и по популяризиране на използването й и внедряване в бита. 

Но, посоката на развитие на енергетиката е ясно - мерките за опазването на околната среда и за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата насочват интереса на бизнеса към развитието на възобновяеми енергийни източници. 

В последната една година отбелязваме видимо раздвижване в сегмента на соларните централи с навлизането у нас на изявени европейски компании, които развиват проекти в областта на възобновяемата енергия. Това е важно за фотоволтаичната индустрия в България, тъй като по този начин се трупа професионален опит и се повишава конкурентоспособността на българските компании и се създават условия за откриване на нови работни места за работници и специалисти. 

От друга страна, така може да се постигне и подобряване на енергийната инфраструктура и децентрализиране на електропроизводството. 

Преди година австрийската компания "Енери Дивелопмънт" ГмбХ (Enery Development GmbH), която е европейски лидер в този сектор, закупи 100% от акциите на две софийски фирми "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД и на "Номак България" ЕАД, които управляваха фотоволтаичния парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай. Тогава тези фирми бяха под контрола на "Международна компания за хидро и електрически проекти - АКВА ПАУЪР", Саудитска Арабия, която работеше чрез тях само у нас.

През април тази година дойде ред и на "Енери Дивелопмънт" ГмбХ да смени собственика си. От съобщение в Комисията за зашита на конкуренцията става ясно, предстои концентрация между "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ, "Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енери Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ, от една страна, и „Енери Дивелопмънт“ ГмбХ, от друга. 

В КЗК е постъпило уведомление, че купувачите искат да придобият съвместен контрол това дружество и предприятията, контролирани от него.

Търговската дейност на "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ и неговата група е свързана с инвестиции в транспорт, енергетика и цифрова инфраструктура в региона на „Трите морета“.

"Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енери Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ са активни в областта на възобновяемите източници на енергия, като вятър, хидро и фотоволтаици.

"Енери Дивелопмънт“ ГмбХ, което е създадено през август 2019 г., е специализирано в разработване, изграждане и експлоатация на проекти в областта на възобновяемите източници в Австрия и Централна и Източна Европа. С покупката през март миналата година дружеството придоби  срещу 100 млн. евро фотоволтаичния парк "Караджалово" в едноименното село в община Първомай. Този проект е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Той се простира върху 1000 декара и е съставен от над 214 000 модула. Слънчевата централа е в експлоатация от май 2012 година. Пиковата й мощност е 60.4 мегавата. Произвежданата електрическа енергия от Парк "Караджалово" се изкупува на различни пазарни сегменти, съгласно действащото законодателство. 

Покупката тогава бе част от цялостната инвестиционна стратегия на "Енери" (и съответно, контролиращите го дружества). Навлизането на българския пазар е от основно значение за цялостната стратегия на компанията с оглед на потенциала за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, който съществува в България, както и наличието на управленски опит и технологични познания, коментираха то фирмата тогава.

С покупката на парк "Караджалово", Enery Development GmbH е сред десетте най-големи соларни оператори в България. Дружеството проектира и нов соларен парк у нас с мощност около 200 мегавата в Община Чирпан. Също така подготвя друг соларен парк край Димитровград и още един край Хасково.

Потенциалните купувачи - "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ, "Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енери Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ, искат от КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във