Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нови ограничения за парниковите газове

Европейският парламент одобри през седмицата планове за по-строги ограничения за емисиите парникови газове, търгувани на пазара на въглеродни емисии в общността. Прието бе предложението на Еврокомисията за увеличаване на т.нар. коефициент на линейно намаление - годишно орязване на въглеродните кредити, продавани чрез тръжна процедура, за да се постигне понижаване на въглеродните прагове с 2.24% през 2021 г., в сравнение с 1.74%, както е заложено сега.  

Евродепутатите искат също така да се засили капацитетът на Резерва за стабилност на пазара (който ще започне да функционира от 2019-а), за да се премахне излишъка от въглеродни кредити. Когато той бъде задействан, през всяка от първите четири години ще се премахват до 24% от излишните кредити. Евродепутатите подкрепят и идеята 800 милиона квоти да бъдат отстранени от резерва след 1 януари 2021-а. 

Предвижда се освен това създаването на два фонда, които ще се финансират чрез продажбите на квоти чрез търг. Модернизационният фонд ще подкрепя обновяването на енергийните системи в държави с нисък ръст на БВП. А Иновационният фонд ще предоставя финансова помощ за възобновяема енергия, улавяне и съхранение на въглерод и др.

Сред намеренията е създаването и на Фонд за справедлив преход. Той също ще се финансира от приходите от тръжната продажба на квоти, като парите ще се използват за придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците, засегнати от прехода към декарбонизирана икономика.

Най-засегнат от новите рестрикции ще е секторът "Въздухоплаване". Той ще получи с 10% по-малко квоти от средното за периода 2014-2016-а, за да се изравни неговото ниво с това на останалите отрасли. А Морски фонд за климата ще  улеснява инвестициите в иновативни технологии за намаляване на емисиите на въглероден диоксид при морското корабоплаване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във