Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нови лица попълват борда на БФБ

Гергана Беремска-Караджова, Иван Кутлов и Димо Спасов ще са новите членове на съвета на директорите на "БФБ-София". Това става ясно от допълнителните материали за предстоящото извънредно общо събрание на борсата, което е насрочено за 14 януари. Тя е поредното държавно дружество, в чието ръководство правителството прави рокади.


В дневния ред има една-единствена точка: промени в борда на директорите. Но не се посочва кои от досегашните му членове ще напуснат. В момента мениджмънтът е в ръцете на Асен Ягодин, Васил Големански, Иван Такев, Георги Български и Любомир Бояджиев. Мандатът на всички изтича на 20 януари 2015 година. Съгласно устава на дружеството съветът на директорите му е петчленен. Тъй като в поканата за общото събрание не е предвидена точка за промяна на броя на членовете, това означава, че трима от мениджърите ще трябва да направят място на новите номинирани.


Последната промяна в управлението на борсовия оператор направи бившият финансов министър Симеон Дянков през 2010 година. Избраните тогава мениджъри са с мандат от пет години. Председател на борда сега е банкерът Асен Ягодин, който доскоро оглавяваше Българската банка за развитие, но сдаде поста - отново по искане на държавата. Негов заместник в съвета и изпълнителен директор на борсата е Васил Големански, изпълнителен директор е и Иван Такев. Останалите членове на борда са Любомир Бояджиев (председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници) и Георги Български, който ръководи отдела "Търговия, емитенти и членство" на фондовата борса.


Тримата предложени за член на съвета на директорите на "БФБ-София" също са познати от работата им в банковия и финансовия сектор. Димо Спасов замени през септември тази година Ягодин на поста председател на управителния съвет на Българска банка за развитие, той е и неин главен изпълнителен директор. А от 2013-а е и председател на съвета на директорите на Национален гаранционен фонд (от групата на ББР). Професионалния си път започва през 1999 г. като икономист, финансов анализатор и портфолио мениджър в Българската народна банка. После кариерата му преминава през TBI Asset Management и Първа инвестиционна банка, където заема последователно позициите заместник-директор на дирекция "Ликвидност", директор на дирекция "Управление на активи", a след обединяването на всички инвестиционни дейности на банката в новата дирекция "Трежъри"поема нейното ръководство.


Иван Кутлов пък има 18-годишен опит от работата си в ОББ, в Банковата консолидационна компания и в "Шел България". Той е член на съвета на директорите на Българска дилърска асоциация, член на Регламентния комитет на СОФИБОР, а също на Резервния обезпечителен фонд на БНБ. В момента е началник на управление "Трежъри" в ОББ, член е и на борда на директорите на "ОББ асет мениджмънт" АД.


Гергана Беремска-Караджова от април 2013 до ноември 2013 г. бе изпълнителен директор на "Търговска банка Д" АД, а от юли 2008-а е била член на управителния съвет в същата банка. В периода между 1994 и 2008 г. е работила на различни позиции в Министерството на финансите, като за последно е била държавен съкровищник. Беремска е била и член на съвета на директорите на "Централен депозитар" АД от 1996 до 2008-а.


В очакване на новата приватизационна процедура и в опит да се "покаже" пред инвеститорите оборотът на "БФБ-София" АД в края на годината силно набъбна, а до момента даже е с над 64% по-голям спрямо този през 2012-а.


 


 Междувременно стана известно, че и другото дружество, което ще се продава в пакет заедно с "БФБ-София" - "Централен депозитар" АД, е представило в Комисията за финансов надзор покана за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на 21 януари. То е свикано от Министерството на финансите, което притежава повече от три месеца акции, представляващи поне 5% от капитала, а именно 43.70 на сто. Дневният ред се състои от една точка, а именно: "Промени в състава на съвета на директорите на дружеството".Съгласно изискването на чл.224, ал.2 от Търговския закон, когато има такава точка, материалите трябва да включват данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предлагани за членове.Тъй като "Централен депозитар" не е представил такива документи и с оглед липсата на навременна и пълна информация на акционерите относно дневния ред на предстоящото общо събрание, комисията е излязла с решение, с което е задължила дружеството да не обявява в Търговския регистър покана за свикването му. Това, че акционерът, свикал общото събрание, не е представил тези данни, не освобождават дружеството от задължението да спази закона. От КФН уточняват, че с тази мярка не се цели абсолютна забрана за тази процедура. Тя се отнася единствено до поканата за конкретната дата и този дневен ред и в никакъв случай не е пречка за свикването и провеждането на общо събрание на акционерите при спазването на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове.В момента "Централен депозитар" се управлява от съвет на директорите в състав от пет членове: Васил Големански - изпълнителен директор, Апостол Апостолов - председател, Иван Такев, Теодора Ангелова и Ангел Рабаджийски (изпълнителен директор на ИП "Карол" АД).

Facebook logo
Бъдете с нас и във