Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови критерии за участие в Съвета по животновъдство

Само национално представени организации, които поддържат структури поне в 30% от областите в страната, ще имат право да участват в Съвета по животновъдство. Това става ясно от новия Правилник за организацията и дейността на Съвета, обнародван  в "Държавен вестник". Малките браншови организации няма да бъдат представени в съвета, според записаното в правилника.

За да могат животновъдните организации да се нарекат национално представени, трябва да имат структури поне в 8 области, което се удостоверява с декларация и посочване на координаторите по места. Изисква се и членуващите в съответните организации животновъди да отглеждат поне 15% от вида животни спрямо официалните статистически данни, като в първоначалния обсъждан вариант изискването беше дори за 30 на сто.

Освен това браншовите организации трябва да докажат с годишен финансов отчет дейност през последните две години, а сдружения, които членуват в повече от една организация, трябва да заявят писмено коя организация искат да ги представлява.

Новият правилник се опитва дългогодишен проблем с многобройните браншови организации в земеделието, които съществуват на хартия почти без реални членове.

Мотивите за промяната му са обвързани със Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. След създаването на областни структури и включването в Съвета по животновъдство на национално представени организации от аграрното ведомството обясняват, че е нужно те да бъдат уредени, както и да бъдат ясно разписани критериите за тяхното участие.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във