Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови ковид мерки в подкрепа на бизнеса в общините

Общините, които са най-близо до проблемите на бизнеса и хората, прилагат нови социално-икономически мерки за подкрепа на пострадалите предпрития и хора от коронавирусната пандемия. Усложнената обстановка около Ковид-19 и преустановяването на производствената дейност са причината още общини да вземат решения в посока облекчаване на фирмите и хората. 

Столичната община отваря Център за безвъзмездна подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) като част от мерките за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, съобщиха от пресцентъра на общината. Центърът е част от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), чийто екип работи в полза на предприемачите.

Чрез него се предоставя помощ при запознаване с финансови механизми и програми, които са подходящи за малките и средни предприятия. Експертите ще предлагат и помощ при попълването на заявления за финансова подкрепа по различните програми. 

На сайта на СОАПИ има публикуван списък с актуалните програми, по които бизнесът може да кандидатстват за финансова помощ. Всеки предприемач може да ги разгледа, да се запознае с целите и начина за кандидатстване за всяка мярка.

Общинският съвет във Варна е гласувал предложението на кмета частично да бъдат освободени от такса битови отпадъци всички предпрития в морската столица, които са спрели работа заради пандемията. Тази мярка ще действа в определен период от време, уточняват от общината. 

Всички обекти, засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването, ще бъдат освободени от плащане на такси, наеми и такса тротоарно право за периода между 28 ноември и 21 декември тази година.  В същия този срос и родителите ще бъдат освободени от плащане на такса за детска ясла и градина.  

До 32% да се повиши делът на електроенергията от възобновяеми източници и биогорива до 2030 година на територията на община Бургас. Това е стратегията на местната администрация, която е разработила краткосрочна и дългосрочна програма за изпълнението на тази цел, съобщиха от пресцентъра на общината. Двата стратегически документа са разработени в съответствие с националната и европейската стратегическа уредба и ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет.

В дългосрочен план е предвидено да се работи по няколко приоритета, сред които е ефективното оползотворяване на възобновяемите енергийни ресурси в общинския и жилищния сграден фонд. Предвижда се още да бъде повишена осведомеността сред населението и бизнеса и да се провежда политика за привличане на инвестиции за изграждане на възобновяеми енергийни източници на територията на общината.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във