Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови индустриални паркове ще оживяват Югозападна България

Една от стъпките за насърчаване на инвестициите за преодоляване на макроикономическите дисбаланси между регионите в страна и за привличане на инвеститори във високотехнологични производства, е изнасянето на бизнес проекти извън големите градове и насочването им към по-малките населени места. Така ще се изпълзват и техните предимства, по-лесно ще се намират работници за нови предпрития и хората ще останат по родните си места, които няма да се обезлюдяват. 

Индустриални зони имат бъдеще -  и за бизнеса у нас, и за двустранното сътрудничество. Особено тези, които са на основния речен коридор река Дунав. Неслучайно, когато се заговори за създаване на такава зона и в Свищов, премиерите на България и на Румъния обявиха, че ще се търси възможност за изграждане на нов мост при Свищов. Разбира се, след това ентусиазмът поутихна. 

Има липса на индустриални зони не само в Северна България, но и в Южна България. Но за изграждането им е необходима и енергията на общините, които трябва да предложат подходящи терени. А ако се използва и изградената до момента производствена специализация в определени райони, заедно с помощта от държавата за финансиране по някои оперативни програми или с други механизми, може да има успех в изграждането им.

Общините, които имат индустриални зони, се развиват много добре, отбелязва и изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес. И допълва, че индустриалните паркове са ефективен инструмент за преодоляване на дисбаланса на регионите. 

Правилният подход в случая е първо да се изгради съответната инфраструктура като пътища, ВиК, енергийна инфраструктура и след това терените да бъдат предоставени на инвеститорите, тъй като те искат да дойдат, всичко да е готово и направо да работят.

Инициативността на местните власти у нас създава възможности за бизнес, туризъм и развитие на селищата. От няколко години община Симитли действа по създаването на втора Индустриална зона. 

През седмицата правителството даде съгласие за апортиране на имот - частна държавна собственост, в капитала на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД. Той се намира в град Симитли, местност „Горна Драчевица". С придобиването на този имота, държавната фирма ще създаде възможност за изграждането на Индустриален парк на територията на Симитли, което ще осигури възможности за бизнес и технологичен трансфер и ще се създадат нови работни места, е мотивът на това правителствено решение.

Преди две години идеята бе подкрепена и от Министерството на икономиката. А изграждането на индустриална зона би повишило и инвеститорския интерес в региона.
Създаването на нова зона се налага заради изявен интерес от инвеститори и запълнения капацитет на вече съществуващата индустриалните зона, която се намира на територията на бившето поделение в Симитли. Новата зона ще бъде изградена на терен с площ около 152 декара, на мястото на бившите военни погреби.
Това означава повече инвеститори в тази община, но и повече работни места.

Община Симитли  има възлово транспортно значение. Тя се намира на 118 км южно от София в област Благоевград, на 15 км от областния център.  Важен фактор за развитието на общината са кръстопътните транспортни комуникации. През нея минава жп и магистралната линия София - Атина. През нея се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата. Профилиращите отрасли, в които работи по-голяма част от трудоспособното население са предимно в миннодобивната промишленост, дърводобив и дървообработване, текстилна промишленост и селско стопанство.

От община Благоевград също дойдоха новини за изграждане на икономическа зона, която е част от дългосрочната ѝ стратегия за развитие в период от 20 години, но пандемията е сериозно предизвикателство пред реализирането на проекта. 

През 2019 година бе подписан Меморандум между Община Благоевград и Национална компания "Индустриални зони" за изграждане бизнес парк върху 115 декара общински терен, който се намира близо до първокласен път Е-79. Общината ще даде земята, а държавната фирма ще изгради абсолютно цялата  инфраструктура - пътища, осигуряване на достъп до електричество, ток, вода, газ. Плановете са индустриалната зона в Благоевград ще е като тези в Пловдив, София и Варна. С подписването на Меморандума Националната компания започва да промотира терена край Благоевград пред инвеститорите, които искат да разширят производството си или да го ситуират в нови райони.

Възможности в общината има. Икономиката на Благоевград е относително разнообразна и добре балансирана, с липса на ярко доминиращи индустриални отрасли. Най-голям принос в произведения обем продукция и брой работни места е сектор промишленост, следван от търговия и транспорт.

Град Благоевград е разположен на трансевропейския транспортен коридор 4, на европейски път E79 и на републиканския път I-1. Отдалечен е на 31 км път от Северна Македония, 83 км от Гърция, 88 км от Сърбия. Разстоянието до София е 96 км, до Пловдив - 193 км, до северномакедонската столица Скопие - 183 км и до гръцкия пристанищен град Солун – 199 километра.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във