Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нови хора в агенцията за поръчките

Петнадесет нови експерти ще бъдат назначени в Агенцията за обществени поръчки, с което общият брой на служителите й ще стане 85. Ще бъде създадено и ново звено, което ще отговаря за електронното възлагане на търговете. Това е записано в новия устройствен правилник на агенцията, който служебният кабинет прие през седмицата. Предложението за промените е на служебния финансов министър Кирил Ананиев, под чийто контрол е тази институция. В правителственото решение се посочва също така, че средствата, необходим за новия щат, са предвидени в одобрения бюджет на Министерството на финансите за 2017-а.

Ананиев изрично уточнява, че в случая разпоредбите на Закона за администрацията, забраняващи назначаването на нови чиновници, няма да се прилагат. Увеличението на числеността се налагало, за да се обезпечи изпълнението на възложените на ведомството нови функции със Закона за обществените поръчки и Националната стратегия за развитие на сектора. Става дума за това, че преди за предварителния контрол отговаряше споменатата агенция, а за последващия - Държавната финансова инспекция и Изпълнителната агенция "Одит на средствата от ЕС", а сега всички контролни органи ще бъдат под един покрив.

Другата новост е, че общата администрация на агенцията за поръчките се реорганизира в една дирекция "Финанси, човешки ресурси и административна дейност", а специализираната в три дирекции: "Законодателство и методология", "Контрол на обществените поръчки" и "Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг". Изцяло ново е последното звено. В него ще работят 20 души, сред чиито основни ангажименти ще са поддържката на регистъра и портала за обществени поръчки, разработването на форми за електронно попълване на информацията, въвеждането и развитието на единната централизирана платформа за възлагане на електронни търгове, проучването и въвеждането на добри практики и други.

Оттук насетне ще е любопитно да видим дали ще има и нов човек начело на институцията. Сегашният изпълнителен директор Миглена Павлова я ръководи вече повече от 11 години. На практика тя е нейният пръв и единствен досега шеф. Назначена бе от правителството на Симеон Сакскобургготски през март 2004-а и многократните рокади във властта така и не я засегнаха. Колкото до професионалния път на Павлова, през 1995-а (веднага след като завършва магистратура) тя става главен асистент в катедра "Финанси" на УНСС. В периода 2002-2003-а е член на независимата комисия към Народното събрание за одит на годишния отчет за изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет на Сметната палата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във