Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови членове на УС и НС ще управляват „ЧЕЗ Разпределение“

Надзорният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  е взел решение за освобождаване на Петър Холаковски, Душан Рибан и Виктор Любомиров Станчев от длъжност като членове на Управителния съвет, съобщиха от дъщерното дружество на „ЧЕЗ“ а.с. То бе взето на 21 юни, а изпълнението му зависеше от това дали „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия) ще купи 1 291 760 броя акции или 67% от капитала на фирмата от групата на ЧЕЗ. Продавач е „ЧЕЗ“ а.с. (Чешка република), а нидерландската компания ще стане акционер след покупката. Решението се счита взето от Надзорния съвет на датата, на която бъде изпълнено това условие. Ако то не бъде изпълнено до 31 юли 2021 г., независимо от причината за това неизпълнение, то решението се счита за автоматично отпаднало по начин, както би било, ако изобщо не е било вземано.
На 27 юли „ЧЕЗ“ се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“, като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юроъпиън Електрик Къмпани“. Предвид извършеното придобиване, условието, под което е поставено решението на Надзорния съвет е настъпило на 27 юли.

Така с решение на Надзорния съвет на дружеството от 27 юли се освобождават от длъжност членовете на Управителния съвет: Петър Холаковски, Душан Рибан и Виктор Любомиров Станчев, съгласно протокола на надзора от 21 юни. Като членове на Управителния съвет са назначени: Петър Холаковски, Душан Рибан и Виктор Любомиров Станчев.
Условието, под което е поставено решението на общото събрание на „ЧЕЗ Разпределение“ от 22 юни тази година, е настъпило на 27 юли, в резултат на което са взети решения за персонални промени и в състава на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“.  Освобождават се  от длъжност като членове на Надзорния съвет на дружеството: Ярослав Мацек, Томаш Пивонка, Давид Махач и Карел Кохоут. Заедно с това за членове на надзора се избират: Асен Милков Христов, Венелин Александров Колицов, Тихомир Иванов Трендафилов и Асен Минчев Минчев.
Към момента тези промени са заявени за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

 

"ЧЕЗ Разпределение България" АД

е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и доставянето на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Негов мажоритарен собственик е ЧЕЗ а.с. - Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във