Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови алтернативни източници ще осигуряват питейно-битовото водоснабдяване за общините Търговище и Антоново

Всички държавни институции, изпълняващи контрол и управление на водите, да оказват пълно съдействие на областния управител на област Търговище Митко Стайков, за да бъдат приключени максимално бързо процедурите по осигуряване на алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на жителите на областта. Това е разпоредил на работна среща с представители на ангажираните с темата ведомства и институции министърът на околната среда и водите Емил Димитров.
Като добър пример, министър Димитров посочи новоизградено съоръжение за промишлено водоснабдяване, чрез което да се подсигурява дейността на заводите към стъкларския холдинг „Тракия Глас България“ ЕАД в Търговище – предприятие със стратегическа икономическа значимост за региона. Целта на новото съоръжение е да освободи воден ресурс от язовир „Тича“, който да се използва впоследствие за задоволяване питейно-битовите нужди на гражданите на общините Търговище, Шумен и Велики Преслав, както и за напояване на земеделски терени в района.
Предстои да се регулира механизъм за присъединяване на собствени водоизточници на територията на община Антоново към ВиК инфраструктурата на общината, за да се освободи възможността яз. „Ястребино“ да се ползва единствено за напояване. При необходимост ще се възложат и хидроложки проучвания за нови водовземни съоръжения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във