Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нови 30 млн. лева за бизнеса по програма за енергийна ефективност

Българската банка за развитие обяви нова кредитна програма в размер на 30 млн. лева. От нея обаче ще могат да се възползват вече кандидатствалите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 малки и средни компании, по която приемът на документи приключи в края на май.

В резултат на програмата до средата на септември 920 български компании ще преминат процедурата по договаряне на средствата по процедурата, а непосредствено след сключване на договорите фирмите ще могат да пристъпят към изпълнението на проектите си.
Междувременно ББР създаде тази допълнителна възможност - в размер на 30-е млн. лева - за участвалите в процедурата микро, малки и средни предприятия.

Те ще могат да се възползват от директни кредити в размер от 100 000 лв. до 500 000 лв. С тях ще може например да се покрие необходимото по ОПИК 50% съфинансиране или да бъдат извършени допълнителни дейности за подобряване на енергийната ефективност. Финансовият инструмент ще е достъпен и за компаниите, които не са били одобрени за европейските средства.

Предимствата му са 100% финансиране на проекта без ДДС, възможност за отпускане на кредит още преди подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ, както и минимални изисквания за обезпечение, предвид характера на дейностите. Компании, които вече са вложили средства за инвестиция, могат да кандидатстват за тяхното пълно възстановяване, стига разходите да са извършени след датата на подаване на проектното предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „Преработваща промишленост“ у нас в прехода им към зелена и нисковъглеродна икономика чрез новата си програма „Енергийната ефективност на МСП“. Нуждата от подобни инвестиции за малкия и средния бизнес вече не е само въпрос на стратегия за зелен преход и опазване на климата, а необходимост. Причината е несигурността на енергийните пазари и последиците от пандемията от COVID-19.

Facebook logo
Бъдете с нас и във