Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Новата нормалност е да няма растеж в Европа

Новата нормалност е да няма растеж в Европа. Това коментира старши изследователят в Института за пазарна икономика Петър Ганев по време на Българския икономически форум 2019 г.

Прогнозите за Европа са за нулев или един процентен икономически растеж, затова в тази ситуация България трябва да трансформира икономиката си. Според официалната прогноза на финансовото министерство за следващите три години, растежът на българската икономика ще остане между 3 – 3,5%, движен предимно от потреблението. Инфлацията също няма да надхвърли притесняващи проценти.

Според Петър Ганев от предишната криза ни е спасил износът, а сега фокусът е върху потреблението и рекордната заетост. Все още нараства пазарът на труда и като брой заети, ръст на заплати, ръст на пенсии. 

В началото на ноември Европейската комисията публикува есенната си икономическа прогноза, която затвърди очакването на анализатори и международни институции за влошаване на състоянието на глобалната стопанска картина. Продължаващата политическа несигурност около търговската политика на САЩ ще бъде основен краткосрочен фактор, забавящ промишленото производство и търсенето на инвестиционни стоки. Заедно с това, негативно ще въздействат редица структурни тенденции, включително надигащия се протекционизъм, създаващ заплаха за фрагментиране на световната икономика, демографските реалности и ниския ръст на производителността и структурното забавяне в Китай. Растежът ще е относително все по-слабо зависим от международната търговия. 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във