Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Новата година носи 84 млн. лева от Брюксел за развитие на трудовия пазар

Най-големият страх на българския бизнес в края на 2019 г. бе, че може да не отговори на очакванията на пазара поради липсата на работна ръка на всички нива. Според проучване на Българската стопанска камара сред основните пречки за развитието на бизнеса според 68,2 на сто от анкетираните е липсата на квалифицирана работна ръка, като се запазва тенденцията на сериозен дефицит на тесни специалисти и изпълнителски състав /най-често срещаните дефицити при работната сила са в областта на мениджърските, професионалните и техническите/технологичните умения/, за 60,2 на сто това е бюрокрацията, а за 59,1 на сто - корупцията.

Държавата в лицето на социалното министерство обеща да реши проблема като акцентира върху образованието и създаде стимули младите хора да не напускат страната. Общо 84 млн. лева ще бъдат отпуснати през следващата година по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за подпомагане на пазара на труда и социалната икономика. Предвижда се адаптиране и оборудване на помещения за почасови грижи за деца от работодателите, мотивиране и обучение на безработни и стимулиране на граждани на Европейския съюз да се реализират на българския пазар на труда.

През декември социалният зам.-министър Зорница Русинова обяви, че Европейският социален фонд е най-устойчивият и добър инструмент за интеграция на хиляди хора на пазара на труда и за подкрепа на работодателите за създаване на по-добри условия. 

По процедурата „Национална EURES мрежа“ се очаква над 350 граждани от ЕС да започнат работа в България. По операцията се планира предоставянето на пакет от услуги за достъп до пазара на труда в България. Сред тях са консултиране, помощ за наем за период от 12 месеца при липса на собствено жилище, както и почасова грижа за дете, което не е записано в ясла или детска градина. За реализирането на новите елементи в процедурата са осигурени 5 млн. лева.

С допълнителни 10 млн. лв. се увеличава общият бюджет на операция „Работа“. По този начин ще се създадат възможности за наемане на млади специалисти в действащи социални услуги, за да започнат работа по специалността си. Очакванията са 500 новонаети лица да бъдат привлечени като социални работници.

Над 2 000 родители ще имат възможност да се възползват от детски кътове на работното място, създадени по операция „Детски кътове“. Очаква се 200 предприятия да създадат такива почасови услуги за служителите си, а 400 безработни ще могат да се реализират като детегледачи. Процедурата ще се реализира в периода 2020-2023 г. и е с общ бюджет 15 млн. лв. Основната й цел е по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот и запазване на трудовата активност на родителите.

За първа година финансовата рамка за 2020 г. е без бюджетен дефицит. Залага се инфлация от 2,1%, икономически растеж от 3,3% и безработица 4,1%. Минималната заплата, заложена във финансовата рамка, е 610 лева. Предвиждат се 360 млн. лева повече за увеличение на учителските заплати, както и 10% увеличение на възнагражденията в администрацията. 

Майчинските остават 380 лева месечно през втората година, а минималната пенсия скача на 250 лева от юли 2020 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във