Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВА ВРАТА СЕ ОТВАРЯ В ПАНТЕОНА НА КОРУПЦИЯТА

На извънредно заседание през седмицата парламентът прие един от най-атакуваните в пленарната зала нормативни актове - новия Закон за концесиите. Внасянето му бе съпроводено с определения от рода пресичане на корупционните практики. В последните редакции обаче именно текстовете, които даваха основания за съмнения в тази посока, така и не бяха променени съществено.
Законът предвижда процесът за предоставяне на концесия да се открива с решение на Министерския съвет или на съответния общински съвет и да се провежда чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог и електронен търг. Големия сблъсък на мнения предизвика най-вече въвеждането на т.нар. състезателен диалог. Той ще се прилага в случаите, когато при започнала процедура възникнат неясноти по определени позиции. В уточняването им, освен възложителя, ще участват и кандидатите за концесията, което, според някои становища, ще им даде възможност сами да определят правилата.
Сериозни поводи за безпокойство предизвикаха у опозицията и текстовете на глава тринадесета - Обжалване. За да обжалва например решението при избора на концесионер, дадена фирма трябва да предостави обезпечение до 500 000 лева. И ако по някаква причина жалбата бъде отхвърлена, то остава в бюджета.
Интересното е, че още от самото начало на обсъжданията сред критиците на предложения законопроект бе и Костадин Паскалев от БСП. Според него разширяването на приложното поле на норматива и включването наред с публичната и на частната общинска и държавна собственост е в състояние да доведе до ситуация, в която за идентични обекти ще се провеждат различни процедури. Друг спорен момент за Паскалев е и възможността за анексиране и прехвърляне на трети лица на концесионния договор, нямаща нищо общо с европейската практика. Абсолютно нелогично за бившия министър на регионалното развитие в правителството на Сакскобургготски стои и въведеното изцяло ново понятие за компенсация от страна на държавата, която може да достигне до 50% от разходите за управление и поддържане на концесията и цели социално приемлива цена на услугите, предоставяни от концесионера. Да се компенсира концесионерът за това, че е предоставил услуга на социалноприемлива цена означава, че държавата се отказва да дава публични услуги на такава цена на гражданите, казва Паскалев.
Иван Сотиров от ОДС смята, че приемането на новия закон ще предопредели бъдещето на България в дългосрочен план. Сотиров предупреди, че документът би трябвало да определи как ще се разходват милиардите евро, които страната ще усвоява при влизането й в Европейския съюз, но на практика дава формулата как тези пари да бъдат ограбени.
Сега не остава нищо друго освен да гадаем дали и при концесиите ще се повтори фарсът с промените в конституцията, или този път номерът ще мине, оставяйки вратичка за обикновени балкански шмекерии.

На 31 март 2004 г. Европейският парламент и Съветът на Европа приеха директива № 2004/18/ЕО, която регламентира задължителните изисквания към държавите членки по отношение на обществените поръчки и на концесията за строителство. Целта на директивата е да уеднакви институтът на концесията и на обществените поръчки и да ги обедини около общи принципи, които да са валидни при провеждането на всички процедури, за да са справедливи, прозрачни и общественоприемливи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във