Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нова стратегия ще плаши измамниците

Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. е подготвило служебното правителство за краткото време, в което управлява. Основната цел на документа е да се подобрят превенцията, разкриването и противодействието на злоупотребите. Ще се акцентира върху повишаване на ефективността на разследването, постигане на по-висока степен на възстановяване на неправомерно усвоени средства от бюджета на ЕС и налагане на пропорционални санкции. 

Анализът на миналия програмен период от 2007-а до 2013-а показва, че по Структурните и Кохезионния фондове са докладвани общо 1190 нередности. От тях 257 случая са изпратени до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Две трети от сигналите са дошли само през последните две години. От общия брой на докладваните нередности 46 са квалифицирани като съмнение за измама, но само по три действително е установена такава. Същевременно има 376 преписки, по които се водят административни или съдебни действия. Има 71 случая, които са прекратени поради липса на нарушения. 

Над 60% от докладваните нередности са свързани с обществените поръчки. Става дума за дискриминационни критерии при избора на изпълнител, необосновано отстраняване на участник; ограничителни условия за икономическите и финансовите възможности; спечелилият кандидат не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; разделяне на дейности, които имат идентичен предмет и други.

Близо седем пъти повече са злоупотребите със земеделските фондове. По тях са докладвани 7414 нередности, като 314 са изпратени до ОЛАФ. Интересното е, че близо 5900 случая са регистрирани само през 2011-а, което се обяснява с установената от одитори административна грешка, свързана с промяна в националната система за регистрация на площите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във