Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нова стратегия ще гради мостове между градските и селските райони

В новата оперативна програма „Развитие на регионите“ е заложен и приоритет за градско развитие, който да разкрие потенциала на десетте най-големи градове у нас  като двигатели на растеж, творчество и иновации. Програмата ще подкрепя и създаването на иновативни мрежи между градовете и функционалните връзки между градските и селските райони.

На 30 ноември България подкрепи Новата Лайпцигска харта „Трансформиращата сила на градовете за общото благо“. Това е основополагащ  документ за изпълнение на политиката за развитие и модернизиране на градовете в ЕС в периода след 2020 г. 

Изпълнението на проекти, съчетаващи интегрирани мерки, партньорство със заинтересовани страни, многостепенно управление и базирани на мястото инвестиции спрямо спецификите на територията са основните стълбове на политиката за развитие на градовете, застъпени в стратегическите документи.

„Хартата ще допринесе за изпълнение на реформата в регионалната политика, която прилагаме в България и съответства на новия модел за изпълнение на проекти в новия програмен период 2021-2027 г., заяви зам.регионалният -министър Деница Николова.

Николова отбеляза още, че за българското правителство един от най-важните приоритети е развитието на полицентрична система от селища в страната чрез специален фокус върху устойчивото градско развитие. То стъпва върху приоритетни теми като справяне със замърсяването на околната среда, качеството на въздуха, подобряване на достъпа до обществени услуги и жилищните условия, намаляване на социалните неравенства, справянето с проблемите на интензивния градски трафик и липсата на подходяща техническа инфраструктура.

Част от решението им предвижда налагането на интегриран подход при изпълнението на различни проекти, стъпващ на нуждите, потенциала и възможностите на всеки град.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във