Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нова сделка се подготвя в сектора за газоразпределение

В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на „Аресгаз“ ЕАД да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен пряк и косвен контрол върху „Атлас Ютилитис“ ЕАД. А по този начин купувачът ще придобие непряк едноличен контрол и върху неговото дъщерно дружество „Примагаз“ АД, съобщиха от антимонополния регулатор. 

„Аресгаз“ ЕАД - Варна е газоразпределително дружество, което има лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособени територии „Запад“, „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, „Мизия“ и община Бяла Слатина, община Хисаря, община Сопот. То развива дейности в газовия сектор от 1994 година. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България в сектор „Енергетика – Природен газ“.

„Атлас Ютилитис“ ЕАД - Варна е холдингово дружество и мажоритарен акционер на „Примагаз“ АД, което пък е специализирано в строителство на тръбопроводни инсталации за нуждите на „Примагаз“ АД на лицензионната територия, на която „Примагаз“ АД осъществява дейност. 

Самото „Примагаз“ АД е газоразпределително дружество, което има лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Варна – за кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово. 

Според уведомлението от „Аресгаз“ ЕАД, не се очаква тази сделка да окаже въздействие върху съответни продуктово-географски пазари в страната, доколкото за участниците в концентрацията не могат да се идентифицират съответни припокриващи се пазари. 

Искането от кандидат-купувача е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната, съобщават от Комисията за защита на конкуренцията. 

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от ригулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във