Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВА ПЛАМА ЩЕ БЪДЕ ПРОДАДЕНА

Плевенската рафинерия Нова Плама ще бъде продадена като цяло от синдиците Цветан Банков и Валентин Георгиев, въпреки опитите на адвокатите на дружеството да осуетят сделката. Плевенският окръжен съд отхвърли като неоснователна жалбата им срещу решението на събранието на кредиторите на дружеството от 9 септември, което именно гласува за продажбата. Мотивът на адвокатите бе, че то е имало характер на първо събиране, следователно според Търговския закон на него не би трябвало да се гласуват редът и начинът за осребряване на активите на дружеството. Освен това в жалбата бе посочено, че Банков и Георгиев не са предоставили актуален списък на вземанията, а са се явили на събранието на кредиторите със списъка отпреди шест години, когато бе започнато първото производство по несъстоятелността на плевенското дружество.
Решението, с което съдът отхвърли тази жалба, е окончателно. То обаче ще доведе до още по-голяма бъркотия в плевенската рафинерия, около която се водят още цяла върволица съдебни дела. Нова Плама продължава да оспорва възобновяването на производството по несъстоятелност пред Върховния касационен съд, който все още не е разгледал жалбата. Вече е почти сигурно, че докато върховните магистрати се произнесат, рафинерията вече ще е продадена и на практика тяхната дума няма да има никакво значение. Между другото не е приключило и обвинителното дело срещу синдиците, приели навремето вземанията на главните кредитори и обрекли дружеството на производство по несъстоятелност. То бе възобновено с решение на Плевенския окръжен съд от 20 юли по молба на Йорсет холдинг България и ДЗИ Банк. Според кредиторите рафинерията не изпълнява оздравителния си план, по който трябва да изплати разсрочено задълженията си от 251 млн. лв. за 35 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във