Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нова наредба за лизинга на самолети

Изцяло нова наредба за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства на лизинг е подготвила Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". Подзаконовият нормативен акт вече е пуснат за обществено съгласуване, като всички заинтересовани страни могат да дадат становищата си по него до 24 май.


От ведомството посочват, че изготвянето на документа се налагало заради многобройните и съществени изменения и допълнения в материята. А също че предложеният проект е съобразен с последните изменения в Закона за гражданското въздухоплаване, Наредба № 37 от 2007-а за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях и Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи.


Новият регламент се отнася за лизинга на въздухоплавателните средства, които се използват от авиационните оператори за търговски въздушни превози и операторите за специализирани авиационни работи. Предвижда се български лизингодател или лизингополучател да сключва договор за лизинг на самолет само след предварително писмено одобрение на главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или на оправомощено от него длъжностно лице. В контракта ще се уреждат правата и задълженията на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с осигуряването на безопасната експлоатацията, оперативния и търговския контрол върху самолета, поддържането на постоянната летателна годност и техническото обслужване, необходимия ръководен, летателен и технически персонал за експлоатацията, застраховките и т.н. Подновяването на срока на договора за лизинг ще изисква издаването на ново одобрение от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".


Заявленията за лизинг ще се разглеждат в срок до 10 дни от датата на постъпването им и до 20 дни, когато български авиационен оператор предоставя на чуждестранна авиокомпания самолет по договор за сух лизинг (без екипаж) и не се предвижда отписване му от регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във