Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нова дирекция в Министерството на икономика ще контролира операторите, извършващи дейности свързани с нефтопродукти

Специализирано звено в Министерството на икономиката ще контролира пазара с нефтопродукти

Правителството одобри изменения и допълнения на Устройствения правилник на Министерството на икономиката. Това стана ясно след днешното заседание на Министерския съвет.

Промените се налагат заради прилагането на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Министърът на икономиката ще следи за стриктното им спазване с помощта на специализирано звено, което ще осъществява контрола.

Към момента подобна структура в Министерството на икономиката не съществува. Липсата на такова звено не дава възможност да започне реално процесът по регистрация на икономическите субекти от обхвата на закона, с което да започне прилагането му.

Дейността на новата дирекция "Регулиране на икономически дейности" ще бъде насочена към идентифициране на оператори, извършващи дейности свързани с нефтопродукти, намаляване на сивия сектор, повишаване на събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности, както и осигуряване на лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във