Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нова бетонова прегръдка за Созопол

Дойде редът за грандиозно застрояване и на Черноморец

S 250 2683a6bc af13 406f 8557 bf6471486dc0

Подготвя  се застрояването на нови 90 декара край Созопол.  Това ще е новото предизвикателство пред природозащитниците от тази седмица, след като 

скандалът с „подпорния“ хотел на Алепу, гръмнал в  началото на лятото, най-сетне  стигна  до съдебната зала - Бургаският административен съд даде ход на делото за строителството в защитената местност .

За новата строителна "инициатива"  съобщи Тома Белев от коалиция „За да остане природа в България“.

В края на лятото кметът на Созопол Тихомир Янакиев е уведомил кмета на Черноморец – Росен Деспов, за предстоящо обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС ), посветен на   „изграждането на сгради за отдих, курорт и допълващи дейности“ в имотите на „Бултравел“ ООД.

Това обсъждане се е провело на 30 септември. Ако съдим по доста пестеливата  информация , това се е случило в Черноморец. Бил е разгледан Доклада по ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на сгради за отдих, курорт и допълващи дейности в 17 имота  - частна собственост по плана на местността  „Аклади“, землище Черноморец, община Созопол, чийто възложител е било частното дружество „Бултравел“.

По време на обсъждането, представител на инвеститора и служител от отдел „Инвестиционна политика и екология“, на община Созопол са разяснили на всички присъстващи основните параметри, цели и намерения, заложени в доклада, който е бил предварително разгледан от Райнната инспекция по околна среда и води ( РИОСВ) и  Районната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас, както и от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) -  Варна и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Очевидно това

широко  присъствие на представители на различните институции 

е имало за цел да убеди присъстващите в бляскавите перспективи за региона, ако проектът на „Бултравел“ бъде реализиран.

От информацията за това обсъждане става ясно, че част от имотите попадат в т.нар.. зона А, в която има фиксирани параметри на застрояване  - разрешено максимално застрояване 20 %, кота корниз - 7 м., кинт – 0.5 и озеленяване минимум 70 на сто.  Другата част от имотите попадат в т.нар. зона Б, където разрешеното строителство е 30%, котата корниз – 10 м.,  кинтът е 1 и изискването е за минимум 50% озеленяване.

Според възложителя на ОВОС- а, тук е предвидено изграждане на 90 курортни сгради с предимно сезонен характер, които ще бъдат със средна застроена площ 300 кв.м. и капацитет 900 души.

След разработена оценка за съвместимост, инвеститорът е предвидил изграждане на локална помпена станция в имотите си, която да изтласква отпадъчнте  води до въведена в експлоатация канализация, която ще ги отвежда  до пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ)  в  Созопол за последващо пречистване.

В отговор на  зададени от кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев въпроси, представителят на „Бултравел“ ООД е  заявил, че възложителят на проекта е решен да спазва стриктно законодателството и всички предвидени  процедури. След това изказване, градоначалникът на Созопол от своя страна бил категоричен, че по време на строителството ще следи дали законовите ограничения ще се спазват, съобщават на фейсбук страницата си от общината в черноморския град.

Цялата тази псевдо информация по случая ни накара да се поразровим

около издадените документи за бъдещия градеж.

От т.нар. допълнителен  - преработен Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение„Изграждане на сгради за отдих, курорт и допълващи дейности в 17-те поземлени имота по плана на местността „Аклади“ в землище на Черноморец,всички те собственост на възложителя „Бултравел“ сава ясно, че в РИОСВ- Бургас сериозно са се потрудили, за да открият „ разумни  алтернативи“ , за да могат да бъдат удовлетворени исканията на бъдещия инвеститор на градежите край морето.

В тях са цитирани десетки документи, издадени от общината в Созопол, които предшестват и „подплатяват“ този окончателен доклад на еко-инспекторите. И който на практика дава зелена светлина на бъдещите строежи.

В близо 80 - страничния документ са дадени всички възможни насоки  как да се развива процесът по изграждането на следващия грамаден  комплекс по нашето черноморие, така че той да бъде законово неуязвим .

Разбира се в документа се споменава, че част от имотите, върху които ще се разпростре бъдещият комплекс, попадат в защитената зона “Бакърлъка“,  обявена  за опазване на местообитанията на 50 вида птици, както и местообитанията на 36 редовно срещащи  се  мигриращи  видове  птици, и че „реализацията  на  инвестиционното  предложение има  вероятност  да  доведе  до  значително безпокойство,  трансформация,  увреждане  или намаляване  наместообитанията  на  видовете  птици,  които  използват  територията  като местообитание за гнездене, хранене и почивка“, Но в крайна сметка  става ясно, че ако инвеститорът се съобрази с всички дадени му от еко-инспекцията указания, проблеми няма да има.

Тук е моментът да  припомним нещо любопитно именно за този район. Преди месец в. „Банкеръ“ съобщи за пълния хаос в действията по опазването на дюните между Созопол и Черноморец, между къмпинг „Градина“ и „Златна рибка“. Това стана ясно след като екип на “Зелени закони” извърши проучване на дюните по българското Черноморие, с цел да установи колко от съществуващите дюни са описани като такива и са отразени в кадастъра и в специализираните карти.

От това проучване стана ясно, че дюните  между къмпингите Градина и Златна рибка  са включени и в Натура 2000, и в специално създадената за тяхното опазване природна забележителност, но това не е подобрило въобще тяхното опазване. На тази малка територия може да се видят всички възможни нарушения и проблемив, свързани с дюните в България. Липсва  припокриване между картираните от Министерството на околната среда и водите дюни и дюните в специализираната карта на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Собствеността в  „Бултравел“ ООД   е "оплетена"  между „Бултравел инвест“ и  „Бултравел лизинг“, докато се стигне до големият притежател на капитала в тези дружества – регистрираната на Сейшелите компания „Ийстуест бизнес асосиейшън ЛТД“. Те  се управляват от Валентин Василев. За фирмата се заговори  покрай скандалната регулация на имотите край "Свети Тома" и "Аркутино", когато кмет на община Созопол беше подсъдимият днес Панайот Рейзи.

Години по- рано пък името на същата фирма се появи  в сделка за изкупуване на земи в урбанизирана зона на българското Черноморие, продавани от министерството  на земеделието за  цена  от ...2.5 лв. за кв. метър. Историята беше следната - на 29 декември 2010 г. Министерството на земеделието продава на някой си Петко Горов 30.8 дка земи, част  от имоти на бившето ТКЗС на Черноморец за 77 295 лева. Земите се водят земеделски, но всъщност са терени в стопански двор в границите на града. На тях има селскостопански постройки, складове, гаражи и всички комуникации, което прави промяната на статута им детска игра. Освен това терените са до пътя Бургас – Созопол и от тях се открива чудесна гледка към морето. По информация от това време, интересът на Горов към тези имоти датира  от 2003-2004 г., когато той е приватизирал сградите, построени върху  тях, като е платил общо 85 066 лв. за сградите, разположени на площ от 6427 кв.метра. Така „комплектът“  му  земя - сгради става пълен и то срещу смешни пари.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във