Банкеръ Daily

Еврокомисията предлага:

Нова амбициозна програма за данъчно облагане на предприятията

Европейската комисия прие съобщение за данъчното облагане на предприятията през 21-ви век с цел насърчаване на стабилна, ефикасна и справедлива система за данъчно облагане на предприятията в Европейския съюз.

В него се излага както дългосрочна, така и краткосрочна визия в подкрепа на възстановяването на Европа от пандемията от COVID-19 и за гарантиране на адекватни публични приходи през следващите години. Тя има за цел създаването на справедлива и стабилна бизнес среда, която може да стимулира устойчивия растеж с по-голяма заетост в ЕС и да увеличи нашата отворена стратегическа автономност.

В съобщението се взема предвид напредъкът, постигнат в дискусиите на Г-20/ОИСР относно данъчната реформа в световен мащаб.

От европейската комисия отбелязват, че първо, до 2023 г. ще представят нова рамка за данъчно облагане на предприятията в ЕС, която ще намали административната тежест, ще премахне данъчните пречки и ще създаде по-благоприятна за бизнеса среда в рамките на единния пазар.

Второ, в днешното съобщение се определя и данъчна програма за следващите две години с мерки за насърчаване на продуктивните инвестиции и предприемачеството, които осигуряват по-добра защита на националните приходи и подкрепят двойния екологичен и цифров преход. Това се основава на амбициозната пътна карта, изложена в Плана за действие в областта на данъчното облагане, представен от Комисията миналата лято.

Комисията прие и препоръка относно националното третиране на загубите, с която държавите членки се приканват да разрешат пренасянето на загуби за предприятията поне към предходната бюджетна година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във