Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВ ЗАКОН ЗА КРАЙБРЕЖИЕТО ВРЪЩА ПЛАЖОВЕТЕ НА НАРОДА

След близо 16 години от началото на демократичните промени в Народното събрание бе внесен нов законопроект за българското черноморско крайбрежие. Всъщност той е почти копие на стария вариант отпреди година, който по неизвестни причини така и не стигна до парламентарните комисии - само че леко фризиран и поизтупан от прахта. Вносител на така дълго лелеяния нормативен акт е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чийто шеф Асен Гагаузов го представи в четвъртък (19 октомври) на депутатите в едноименната комисия.
На фона на стихийното целогодишно незаконно строителство, което кипи по морското крайбрежие, целта на проекта изглежда повече от амбициозна. Той трябва да уреди обществените отношения, свързани с развитието и устройството на крайбрежните терени, като внесе ясни правила за основните играчи - строителните фирми, инвеститорите и собствениците на хотели. Законопроектът засяга изключително големи и различни интереси, затова един от основните проблеми е по какъв начин той ще засегне незаконните обекти, включително и недовършените, каза Асен Гагаузов в началото на заседанието, опитвайки се, макар и плахо, да сложи пръст в раната.
Министърът е прав, но не съвсем. Истинският проблем е дали такъв закон изобщо може да върши работа. Тъкмо в това се съмняват и повечето народни представители в Комисията по местно самоуправление и регионално развитие, въпреки че всички намират закона за необходим и полезен, макар и закъснял.
В проекта е записано, че всички граждани имат право на свободен и безплатен достъп до морския бряг, както и право на свободно ползване на морските плажове. Но големият въпрос, на който новите текстове също не дават отговор, е кой ще събори оградите, с които собствениците на империите и бункерите, настроени нагъсто по брега, са оградили територии от плажовете. За такова деяние в закона са предвидени глоби. Текстовете са твърде общи. Например физическо лице, което пречи на свободния достъп или преминаване през морски плаж, ще бъде глобено със сума от 5000 до 10 000 лв., гласи един от революционните текстове в проекта. За юридическо лице пък санкцията е от 6000 до 12 000 лева. И в двата случая при повторно нарушение сумите се удвояват.
По всичко изглежда, че и този проект за нормативен акт страда от предишните недостатъци. В хода на дискусията беше дадена за пример Румъния, където първо е бил създаден общ кадастър на черноморското крайбрежие на страната и едва след това парламентът е гласувал закон за развитие на крайбрежните зони. У нас като официална причина за липсата на подобен единен кадастър се изтъква липсата на средства. Очевидно депутатите оценяват като нищожни милионите, отпуснати за целта от Световната банка.
В увертюрата при представянето на текстовете на закона заместник-министърът Сабин Ковачев каза дословно, че през последните 15 години държавата не била в състояние да защитава собствеността си поради липсата на законови дефиниции за морски бряг и морски плаж. Сега проблемът изглежда решен - в новия проект морският плаж например е дефиниран като обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл или други седиментни образувания с предназначение за отдих, спорт и развлечения.
И в стария, и в новия законопроект плажовете попадат в зона А, която е с режим на особена териториалноустройствена защита. Тя обхваща крайбрежната плажна ивица и прилежащите й части от земеделските и горските терени с широчина 100 метра. В тази зона се забранява всякакво строителство. В следващата зона Б с ширина два километра зад зона А се предвижда специален ограничителен режим на застрояване. Забранява се например строителството и монтажните работи в курортите по време на активния сезон от 1 май до 15 октомври (според предишния проект - до 30 септември). В момента обаче плажната ивица се застроява на парче. Проблемите са уникални или по-точно казано - уникално лоши, каза заместник-министър Ковачев.
Що се отнася до границите на тези зони с определената в закона плътност и интензитет на застрояване, общините ще могат да ги променят само чрез промяна на т.нар. подробни устройствени планове (ПУП). Досега това се правеше на парче. Изработването на новите ПУП ще се финансира само от общините.
В света действат 59 подобни закона, отбеляза експерт към комисията. В някои от тях, например във френския, е предвидено държавата да поддържа специален фонд, със средства от който изкупува от собствениците им терени, разположени до 200 м от брега по пазарни цени, ако са разположени в регулираните зони. Депутати обърнаха внимание на факта, че у нас на много места се строи на брега, дори на самия пясък, при това без каквито и да било укрепителни съоръжения и че хаотичното незаконно строителство вече е смляло Южното Черноморие.
Само по северното крайбрежие вече има осемнадесет селищни курортни образувания, които са се сраснали с големите градове - отбеляза проф. Николай Григоров, който представи становището на Съюза на архитектите в България за новия законопроект. - Образуваха се линеарни градове и никой не управлява развитието на инфраструктурата им - канализация, водоснабдяване и т.н. Уж поради липса на пари няма единна комплексна устройствена схема на Черноморското крайбрежие, която трябва да залегне в Закона за устройство на територията. Няма и национална устройствена схема, каквато имат например Франция, Белгия и Холандия.
Ако досега лудите бяха оставени да се налудуват на спокойствие, докато мъдрите се намъдруват, то сега никой няма повече време за това. Новият закон за развитие и устройство на черноморското ни крайбрежие трябва не само да бъде гласуван час по-скоро, но и да заработи. В противен случай взривяването на хотели е неизбежно.

В сряда (19 октомври) Народното събрание одобри на първо четене два проекта за промени в Закона за устройство на територията, които дават по-големи правомощия на общините в борбата с незаконното строителство. Вносители на единия са Евгени Чачев и Иван Иванов от ДСБ, а на другия - Костадин Паскалев и група депутати от левицата. И двата проекта предвиждат кметовете да имат право да спират строежи или части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи, за да не допуснат незаконно строителство. Очаква се, както е обичайната практика, при второто им четене двата законопроекта да бъдат обединени в един.

Facebook logo
Бъдете с нас и във