Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВ ЗАКОН ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕН ДО 2003 Г.

Стратегията за развитие на съобщенията в България през следващите пет години включва още обособяване на трети GSM - оператор, раздаване на UMTS - лицензи, превръщането на Интернет в универсална услуга и ефективна конкуренция в сферата на съобщенията.

Стратегията за развитие на съобщенията в страната до 2005г. беше представена на 4 април от министъра на транспорта и съобщенията Антони Славински, заместник - министъра по съобщенията Алеко Константинов и главния секретар на МТС Гроздан Караджов. Още в началото на презентацията министър Славински направи уточнението, че в сферата на съобщенията ролята на държавата ще бъде ограничена до регулиране на процесите, а инициативата ще бъде в ръцете на частни инвеститори.
Наложително ще бъде обаче създаването на нов Закон за далекосъобщенията до 2003г. Според министър Славински то се налага, поради предстоящото влизането в сила на седем нови директиви на Европейския съюз, касаещи далекосъобщенията. Присъединяването на България към Европейския съюз и НАТО ще продължава да бъде основата, с която ще бъдат съобразени усилията на българската администрация в областта на телекомуникациите. Освен с европейските директиви, далекосъобщителната стратегия е съобразена още с актуализираната програма България 2001, Националният и регионален план за икономическо развитие 2001 - 2006г., секторните политики в областта на пощите и далекосъобщенията, Националния план за разпределения на радиочестотния спектър и др.
Основните цели, посочени в програмата на Министерството на транспорта и съобщенията, са предоставяне на широк спектър от съвременни услуги за бизнес - абонатите, достъп на населението до качествени услуги, както и пълно либерализиране на телекомуникационния пазар, което се очаква да стане факт до три години. До 2003г., се очаква да заработи трети GSM - оператор, а до 2005г. - да бъдат раздадени лицензи за мобилна телефония от следващо поколение. Зам. - министър Алеко Константинов представи пред журналисти карти на предполагаемото покритие на Мобиком, Мобилтел, Космо България Мобайл и евентуалния трети GSM - оператор през следващите години. Развитието на далекосъобщителната система в България ще включва още масов достъп до Интернет в училищата, пускане на цифрово радио и телевизия и превръщането на Интернет в универсална услуга. Според министър Славински, предвидената за 2003г. поява на конкуренция в съобщителния сектор ще се превърне в действаща максимум две години по-късно.
Един от основните инструменти за реализиране на държавната политика в областта на съобщенията се предвижда да бъде ефективното управление на ограничените ресурси, като честотен спетър и номерационен план. В началото на нашето управление ние заварихме разпределение на честотите за отбранителни и цивилни нужди, огледално на това в Европейскиясъюз. Днес това статукво е значително променено - заяви г-н Славински. Той напомни, че през 1997г. 62% от усвоените честоти са били предназначени за нуждите на отбраната, а 38% - за граждански и търговски цели. Според министъра това разпределение е пряк резултат от членството на България във Варшавския договор. Днес 49% от честотите са предвидени за отбрана и сигурност, а останалите - за цивилни нужди.
Предстоящото освобождаване на честоти ще доведе до два положителни резултата, напомни зам. - министър Константинов. Те ще създадат условия за будещо лицензиране на оператори на мобилни услуги, а от друга страна ще позволят отделяне на разходи за последващи процедури по освобождаване на честоти.
Очаква се също значително разрастване на българския Интернет - пазар, а печалбите от него се планира да нарастнат на $85 млн. през 2005г. Днес приходите на фирмите, занимаващи се с Интернет възлизат на $32млн. Не се предвижда обаче България да се доближи значително до Западна Европа и Съединените щати по този показател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във