Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов закон ще защитава колективните интереси на потребителите

Министерският съвет одобри проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. С него се въвеждат в националното законодателство изискванията на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Законопроектът създава специална уредба относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите като урежда следните основни въпроси:


  • производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

  • производства по национални и трансгранични представителни искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите;

  • признаването на квалифицираните организации, които имат право да предявяват представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Квалифицирани организации са органи (сдружения на потребителите), които представляват интересите на потребителите и са признати от министъра на икономиката и индустрията, или от държава членка на Европейския съюз. Те имат право да предявяват национални и трансгранични представителни искове за защита на колективите интереси на потребителите във връзка с нарушение на разпоредби на националното право или на правото на Европейския съюз. Законопроектът съдържа критерии за признаване на квалифицираните организации от министъра на икономиката и индустрията.

С одобрените промени се предлага Комисията за защита на потребителите да бъде призната за квалифицирана организация и да има право да предявява искове за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и на искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите.

Предложените промени целят повишаване нивото на защита на потребителите, както при национални, така и при трансгранични нарушения, подобряване прилагането на законодателството и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във