Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов сблъсък между Нено Димов и природозащитници заради Пирин

Коалицията от неправителствени организации "За да остане природа в България" алармира, че на 27 март министърът на околната среда Нено Димов е обжалвал решението на Върховния административен съд от 8 март, с което се постановява, че планът за управление на Национален парк "Пирин" трябва да бъде подложен на екологична оценка.

Аргументът на министерството е, че екооценка не е необходима, въпреки че ВАС за втори път решава, че трябва да се направи. Оценката трябва да покаже доколко планът допринася за основната функция на парка - устойчиво опазване на горите, водните ресурси и защитените видове в Пирин. Върховните съдии са дали и задължителни указания на МОСВ по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. 

Според "За да остане природа в България" екологичната оценка е задължителна и прескачането й означава нарушение на българските закони и европейските директиви.  "Екоминистерството упорства в опита си да наложи кух план за управление на парка, който ще се превърне в отворена врата за сечи и строежи на парче в обекта на природното наследство на ЮНЕСКО", казват природозащитниците. 

"С отказа да се съобрази със съдебното решение, МОСВ се поставя в противоречивата позиция на противник на опазването на природния ресурс на България - една от малкото дадености, с които страната ни е конкурентна в ЕС. България спешно се нуждае от компетентен и амбициозен лидер за опазване на ресурси, които вече са твърде дефицитни. Сегашният министър на околната следа Нено Димов очевидно не е способен да бъде този лидер. От това страната ни бързо трупа големи икономически и имиджови загуби", твърдят от коалицията.

Припомняме, административното дело беше образувано по жалба на Сдружение "ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България", Сдружение "Асоциация на парковете в България", както и на няколко физически лица. Делото беше срещу решението на Димов от 1 март 2017 година да не се извършва екооценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във