Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов провал на обществената поръчка за 400 линейки

Нова жалба в Комисията за защита на конкуренцията спира поръчката за закупуването на 400 линейки. На 24 юли фирмата „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик" е подала жалба, с която иска именно временна мярка „спиране на процедурата“, като мотивът за обжалване е „Недостатъчен срок за изготвяне на оферти“.

Обществената поръчка е във връзка с големия инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ в страната по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Съгласно новите изменения на ЗОП, когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от КЗК, каквото в момента все още не е образувано. В тази връзка процедурата може да продължи, като същата следва да бъде спряна в случай, че КЗК образува производство по жалбата.

В здравното министерство се удивени, че текстовете в жалбата на „Амбуланс Илк Иардим Ве Хастахане Чихазларъ Ве Тисислеръ Санай Тик"  са структурирани по идентичен начин с текстовете в жалбата  от " Вайнман Технолоджи"  ЕООД. Буди съмнение и доколко жалбата е подадена от същата фирма и действително налице ли е представителна власт на лицето, подписало жалбата.

Към настоящия момент процедурата по подаване на оферти за „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване“ продължава, като крайният срок за представяне на офертите е 10 август.

Дружеството със 100 лв. капитал "Вайнман Технолоджи" ЕООД на два пъти спира търга, който беше обявен първоначално през април. Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение искането на компанията и поръчката беше подновена през юни. Последва нова жалба от същата компания.

Обществената поръчка е на стойност 48 671 650 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е до 36 месеца от започване на изпълнение на договорите. Гаранцията на всяка от линейките е не по-малко от пет години.

През март здравният министър Кирил Ананиев обясни от парламентарната трибуна, че първите доставки на новите линейки ще станат факт още в края на тази година. Проектът включва 237 обекта от системата на Спешната помощ - спешни отделения в 34 болници, 27 ЦСМП в областните градове, 170 филиала за спешна помощ и 6 изнесени екипа извън областните градове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във